Aktualności

Prezydent podpisał dwie ustawy
13 sierpnia 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu…
Zwiedzanie Twierdzy Modlin
W dniu 13 sierpnia br. Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG Warszawa Modlin zorganizował zwiedzanie Twierdzy Modlin wraz z eksploracją podziemnych korytarzy i bunkrów dla…
Elżbieta Witek dziękuje za współpracę
W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Ministra SWiA, pragnę przekazać wszystkim Państwu – funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym służb oraz instytucji podległych Ministrowi – szczególne podziękowania za wspaniałą…
Mariusz Kamiński został nowym szefem MSWiA
Premier Mateusz Morawiecki powierzył Mariuszowi Kamińskiemu obowiązki szefa MSWiA. Zwrócił się także do prezydenta Andrzeja Dudy o jego powołanie na stanowisko ministra. Jednocześnie Kamiński pozostanie koordynatorem służb specjalnych…