Aktualności

Kolasa wywalczył podniżki
Streszczenie dla zabieganych W formacjach mundurowych rośnie frustracja, wywołana dziwnymi praktykami przełożonych, którzy wiją się w krętactwach, aby uniknąć wypłacania pieniędzy za nadgodziny. Drugim problemem…