Kontakt Zarząd Oddziałowy

Dane kontaktowe:

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

Adres siedziby:
02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23
tel: 697 698 990
fax: 22 500 37 34
e-mail: ooznszzfsg@gmail.com

IP 660 3012
nr rachunku bankowego
33 1020 1055 0000 9002 0137 8421

 

Prezydium:

Przewodniczący Zarządu – kol. Robert Lis

tel. 697 698 990

I Wiceprzewodnicząca Zarządu – kol. Katarzyna Nowosielska

tel. 500 258 306

Wiceprzewodniczący Zarządu – Skarbnik – kol. Marek Zasim 

tel. 602 721 134

Wiceprzewodniczący Zarządu – Sekretarz – kol. Paweł Matuszewski

tel. 515 165 513

Wiceprzewodniczący Zarządu – kol. Krystian Wojciechowski

tel. 665 920 899

Wiceprzewodniczący Zarządu – kol. Łukasz Kurek 

tel. 507 394 284

Wiceprzewodniczący Zarządu – kol. Dominik Skorupski 

tel. 506 326 007

Członkowie:

Członek Zarządu – kol. Tomasz Zdzienicki

Członek Zarządu – kol. Grzegorz Gruca

Członek Zarządu – kol. Tomasz Giedź

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – kol. Andrzej Jodłowski
tel.

Wiceprzewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Piotr Łapeta

Wiceprzewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Rafał Suchecki