Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Warszawa Modlin

Spotkanie Wielkanocne w PSG Warszawa Modlin

W dniu 19 marca 2024 r. o godzinie 11.00 w PSG Warszawa Modlin odbyło się spotkanie wielkanocne, w związku ze zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.

Przybyłych gości przywitał Komendant PSG Warszawa Modlin por. SG Dariusz Koźbier, który podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkania. Podkreślił również rolę związków zawodowych w przygotowaniu uroczystości.

Ze strony ZO NSZZ FSG przy NwOSG obecnych przywitali i złożyli życzenia kol. Robert Lis przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG oraz kol.Grzegorz Gruca przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG Warszawa-Modlin.

Modlitwę poprowadził oraz poświęcił pokarm Kapelan NwOSG ks. ppłk SG Ryszard Preuss.

Konsumując jajeczko złożyliśmy sobie ogólnie życzenia spokojnych świąt.

Tekst: Grzegorz Gruca

 

Foto: Paweł Mieżejewski