Aktualności

Za postawę godną naśladowania
Dyplomem uznania oraz nagrodą rzeczową Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej podziękował funkcjonariuszowi z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli, który udzielił pierwszej pomocy kobiecie poszkodowanej w…