Aktualności

Rząd zrówna prawo funkcjonariuszy do opieki nad dziećmi
W ostatniej nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pominięto policjantów i innych funkcjonariuszy, chociaż to oni obok służb medycznych walczą z zarazą na pierwszej linii. Pominięcie dotyczy…