Aktualności

Oświadczenie Rady Wojennej
W dywizjach Robotniczo – Chłopskiej Armii Czerwonej organem dowodzącym była Rada Wojenna. Na jej czele, z równorzędnym statusem, stali Dowódca i Zastępca ds. Politycznych, czyli…
Jest ich dwóch. Mistrz i jego padawan
Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej & Przewodniczącego  Głównej Komisji Rewizyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.      …
Nie mają AC? I bardzo dobrze
Radiowozy nie mają autocasco, a policjanci sami muszą kupować sobie ubezpieczenie. Jeśli go nie mają, w razie szkody, muszą sami pokrywać koszty naprawy. Do wysokości trzech pensji –…