Aktualności

VIII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera
W dniach od 11 listopada do 07 grudnia br. na terenie Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli komendant PSG w Lesznowoli ppłk SG. Daniel Wojtaszkiewicz wraz z Zarządem Terenowym NSZZ FSG przy PSG Lesznowola…
Żony mundurowych komentują …
Obiecaliśmy zaglądać częściej na konto FB „Żony Mundurowych – Murem za Mundurem” i właśnie to czynimy. I nie czynimy tego z obowiązku … Na początek komentarz, który obala podłe przekazy medialne…