Aktualności Zarządu Oddziałowego Z prasy i mediów

Uroczyste powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Nadwiślańskiego OSG

04 kwietnia br. w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste powierzenie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta oddziału. Od dzisiaj komendantem odpowiedzialnym za sprawy logistyczne w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej jest płk SG Jarosław Siergiej – dotychczas pełniący funkcję zastępcy komendanta Nadodrzańskiego OSG. Na tym stanowisku zastąpił płk. SG Pawła Sobieraja, który został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Kontroli w KGSG.

Uroczyste powierzenie obowiązków odbyło się w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej, p.o. Komendanta NwOSG płk. SG Dariusza Lutyńskiego, jego zastępcy płk. SG Mariusza Taperka oraz kadry kierowniczej oddziału i przedstawicieli związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników działających na terenie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.ZO NSZZ FSG przy NwOSG reprezentowali: Katarzyna Nowosielska, Robert Lis oraz Paweł Matuszewski.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej o gotowości do rozpoczęcia ceremonii oraz wprowadzeniem Sztandaru Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odczytała Rozkaz Personalny Nr 2547 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 marca 2024 roku o powierzeniu płk. SG Jarosławowi Siergiejowi od dnia 4 kwietnia 2024 roku do dnia 4 lipca 2024 r. pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Nowemu zastępcy, Pani Generał życzyła wiele satysfakcji, codziennych sukcesów i spełniania wszystkich zamierzeń, związanych z wdrożeniem i realizacją nowych przedsięwzięć. “Życzę Panu powodzenia na nowym stanowisku”. Do życzeń i gratulacji przyłączył się również p.o. Komendant NwOSG płk SG Dariusz Lutyński gratulując nowemu zastępcy objęcia stanowiska oraz życząc sukcesów w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych służących rozwojowi oddziału.

Istotnym punktem uroczystości było pożegnanie ustępującego ze stanowiska zastępcy komendanta oddziału płk. SG Pawła Sobieraja, który od wczoraj pełni funkcję Dyrektora Biura Kontroli w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska podziękowała za lata dotychczasowej służby w pionie logistycznym, lata wzmożonego wysiłku włożonego w modernizację, rozwój i unowocześnienie zarówno oddziału jak i Straży Granicznej. W dowód uznania za dotychczasową pracę p.o. Komendant NwOSG płk SG Dariusz Lutyński uhonorował odchodzącego zastępcę Odznaką Zasłużony dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz wręczył pamiątkowy ryngraf.

Płk SG Jarosław Siergiej jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej (2002 r.) oraz Politechniki Warszawskiej, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera w  2019 roku, a także studiów podyplomowych w Szkole Głównej Pożarniczej na kierunku Logistyka w Bezpieczeństwie Kraju (2017 r.)

Z mundurem Straży Granicznej związany jest od grudnia 2003 roku, ale przed wstąpieniem do niej, w latach 1998 – 2003 pełnił służbę jako żołnierz w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Służbę w Straży Granicznej rozpoczął od realizacji zadań na stanowiskach w kontroli ruchu granicznego w GPK Warszawa – Okęcie. W 2009 roku został przeniesiony do dalszej służby w Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału SG na stanowisko kierownika sekcji w Wydziale Transportu, a następnie od września 2014 roku mianowany naczelnikiem tego wydziału. W czerwcu 2018 roku powierzono mu obowiązki na stanowisku naczelnika Wydziału Zaopatrzenia Materiałowego. Kolejnym etapem służby płk. SG Jarosława Siergieja było powołanie przez Komendanta Głównego SG w 2021 roku na stanowisko Zastępcy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, które pełnił do wczoraj.

Podczas swojej ponad dwudziestoletniej służby w Straży Granicznej był wielokrotnie wyróżniany, między innymi:

Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę w 2016 roku

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Straży Granicznej w 2020 roku

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej w 2016 roku

Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej 2021 roku

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju w 2017 roku.

Źródło: NwOSG

Foto: Piotr Niemiec