Pozew zbiorowy

Syntetyczne opracowanie poszczególnych działań naszych i Sądów w zakresie pozwu w postepowaniu grupowym
Pozwem z 31 marca 2015 r. złożonym w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, reprezentant grupy Robert Lis wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych odszkodowania z tytułu braku zastosowania do uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w latach 2009-2014 średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Reprezentant grupy wnosił o zasądzenie od pozwanego na rzecz członków grupy podzielonych na 101 podgrup kwot stanowiących równowartość wysokości utraconych…
Pozew Zbiorowy Funkcjonarjuszy SG do ponownego rozpatrzenia – SN przyznał nam rację!
Grupa 375 funkcjonariuszy Straży Granicznej złożyła pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych o odszkodowanie z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń w latach 2009–2014. Robert Lis – reprezentant grupy wnosił o zasądzenie od państwa na rzecz tych osób 4,1 mln zł, co stanowiło równowartość kwot utraconych przez ten okres. Głównym powodem roszczenia było niezastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, które określone są w ustawie budżetowej. Strona pozwana wniosła o odrzucenie pozwu jako niedopuszczalnego.…
Informacja dotycząca Pozwu Zbiorowego SG
Od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniesiona została 28 października 2016 r. skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Sąd zwolnił stronę skarżącą w całości od obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Czekamy na rozstrzygnięcie sądu. Robert Lis – reprezentant grupy.
Informacja w sprawie pozwu zbiorowego.
Szanowni Państwo w ostatnim czasie otrzymaliśmy informacje z Sądu Apelacyjnego w sprawie zażalenia wyroku Sądu Okręgowego w sprawie pozwu zbiorowego. Sąd Apelacyjny ku ogromnemu zaskoczeniu wszystkich nie podzielił naszego stanowiska! Sprawa jest o tyle zaskakująca, że ten sam sąd uznał nasze analogiczne zażalenie w sprawie pozwu ZZ Służby Więziennej uznając, że sprawa nadaje się na pozew zbiorowy. Sprawa ZZ SG, czyli Państwa toczyła się znacznie szybciej, co wynika z faktu…
Informacja w sprawie pozwu zbiorowego.
W dniu 10.08.2016 roku odbyła się pierwsza rozprawa pozwy zbiorowego ZZ Policjantów. Pierwszą miłą niespodzianką, choć na tym etapie nie możemy niczego przesądzać był fakt, że sąd nie odrzucił pozwu na pierwszej rozprawie jak było w przypadku ZZ SW i ZZ SG. Wskazał natomiast w terminie 30 dni na wyjaśnienie nazwisk 8 osób, co, do których sąd ma wątpliwości zgodności podpisu z nazwiskiem zamieszczonym w pozwie i poprosił jeszcze raz…
Informacja bieżąca na temat pozwu zbiorowego
Szanowni Państwo z bieżących informacji w sprawie pozwu informujemy, że od ostatniej informacji nic się nie zmieniło. Nadal czekamy na postanowienie Sądu Apelacyjnego na złożone zażalenie. Jeśli zażalenie będzie rozpatrzone pozytywnie tak jak w przypadku związku zawodowego SW będziemy oczekiwali ponownego terminu rozpatrzenia sprawy w Sądzie Okręgowym. W najbliższym czasie 10.08 mamy pierwszy termin pozwu związku zawodowego Policjantów.
Ważna informacja dotycząca pozwu zbiorowego funkcjonariuszy służb mundurowych
Szanowni Państwo,   W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację, że na dzień 23.06.2016 godzina 14 został wyznaczony pierwszym termin rozprawy w sprawie pozwu zbiorowego związku zawodowego policjantów. Z racji licznych pytań, jakie kierują Państwo do kancelarii, przekazujemy informację bez zwłoki z dużym wyprzedzeniem czasowym. Będzie to bardzo ważny dzień, gdyż na wokandę w Sądzie Okręgowym Pracy w Warszawie wejdzie trzeci i ostatni z serii pozwów zbiorowych służb mundurowych, jakie składaliśmy w…
Pozew zbiorowy w sprawie braku waloryzacji naszych uposażeń – walczymy dalej
Szanowni Państwo pragnę poinformować, że w dniu 23.12.2015 złożyliśmy w imieniu ZZ SG zażalenie do Sądu Apelacyjnego na wyrok pierwszej instancji Sądu Okręgowego. Sprawa pozwu zbiorowego jest w toku czekamy na rozpatrzenie zażalenia i informacje z sądu. Sąd zażalenia rozpatruje na posiedzeniach niejawnych, więc pozostaje nam cierpliwie czekać na rozstrzygnięcie. W Państwa pozwie jak wcześniej pisałem może zaistnieć analogia do pozwu ZZ Służby Więziennej, czyli jest duża szansa na pozytywne…
Pozew zbiorowy – czeka nas długa walka po dzisiejszym rozdaniu kart przez Sąd Okręgowy w Warszawie
Szanowni Państwo dziś tj. 21.10.2015 roku o godzinie 11:30 odbyła się pierwsza rozprawa Związku Zawodowego Straży Granicznej przed Sądem Okręgowym w sprawie braku waloryzacji. Sąd już na pierwszej rozprawie przeszedł do rzeczy w kwestii rozstrzygnięcia czy przyjmuje sprawę, jako pozew zbiorowy czy nie. Tym razem, czyli analogicznie jak w pozwie ZZ Służby Więziennej Sąd Okręgowy, czyli pierwsza instancja przy pozwach zbiorowych odrzucił pozew. Jest bardzo ciężko odnieść się do argumentacji…
Czy uda się uruchomić drugą turę pozwu zbiorowego dla członków NSZZ funkjconariuszy Straży Granicznej
Osobom, które mają krótką pamięć pozwolimy sobie przypomnieć jak powstał POZEW ZBIOROWY dla członków NSZZ FSG. Przedstawiciele trzech Zarządów Oddziałowych NSZZ FSG ( Nadwiślański, Podlaski oraz Morski ) spotkali się 09 czerwca 2014 roku w Radomiu gdzie odbyło się spotkanie dotyczące pozwu zbiorowego funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji w sprawie braku waloryzacji w latach 2009-2012. Link do artykułu z 2014 roku http://zonadwislanski.pl/homepage/pozew-zbiorowy/576-rozpoczecie-pozwu-zbiorowego-dla-funkcjonariuszy-strazy-granicznej Poniżej przedstawiamy komunikat Kancelarii Prawnej OMEGA (w sprawie…
Sprawa pozwu zbiorowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest nadal otwarta
Zbigniew Głodowski Reprezentant funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestniczących w pozwie zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń w latach 2009 i 2010 z prawem przechodzącym na lata 2011 i 2012. Pismo kierowane do funkcjonariuszy SW i do informacji członków Mazowieckiej Federacji Koleżanki i Koledzy W dniu 23 stycznia 2013 r. 221 funkcjonariuszu Okręgu Warszawskiego złożyło pozew o wypłacenie nieotrzymanej waloryzacji w 2009 i 2010 r. z prawem przechodzącym…
Pozew zbiorowy – co dalej ?
Szanowni Państwo pragnę w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytania, co z pozwem, na jakim jesteśmy etapie? Jak wiemy Państwa pozew został złożony 31.03.2015 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od tego momentu czekamy na odpowiedz z sądu czy pozew został przyjęty a jeśli tak to, na kiedy zostanie wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Na ten moment formalnie nic się nie zmieniło i zapewne nie zmieni się przez kolejnych kilka miesięcy.