Z prasy i mediów

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa będzie wprowadzona w całej Polsce.

 

Program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” realizowany pilotażowo w trzech garnizonach sprawdził się. Dlatego podjęliśmy decyzję, że program od września będzie realizowany w całej Polsce – poinformował w środę Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pilotaż programu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest realizowany od 1 lipca br. na terenie garnizonów: podlaskiego, pomorskiego i stołecznego. To interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. 

Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostają wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń będzie także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków Policji. – To swoista platforma wymiany informacji, przy pomocy której obywatel, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, dzieli się z Policją informacjami o potencjalnych zagrożeniach. Chodzi o zaproszenie społeczeństwa do współpracy z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa – powiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Jednak w razie potrzeby pilnej interwencji Policji należy zawsze korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.


źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15022,Wiceszef-MSWiA-Jaroslaw-Zielinski-Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa-bedzie-wprowadzon.html