Opinie prawne

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW odpowiada na pytania jak będzie naliczana emerytura od 01 stycznia 2013

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW odpowiada na zadane przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy MOSG pytania dot. ustalania emerytury po 2013 roku i nie tylko.
W odpowiedzi czytamy m.in.:
W związku z wątpliwościami przedstawionymi w piśmie z dnia 06.08.2012r. dotyczącymi sposobu obliczania emerytury dla funkcjonariuszy SG, którzy zostali przyjęci do służby kandydackiej w Straży Granicznej przed dniem 01 stycznia 1999 r., a po zakończeniu tej służby pracowali na podstawie umów o pracę albo nie wykonywali pracy i ponownie zostali przyjęci do służby w Straży Granicznej po dniu 01 stycznia 1999 r. uprzejmie informuję, że przepis art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Straży Granicznej, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr8, poz. 67 z późn. zm.), określa sposób obliczenia wysokości emerytury dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 01 stycznia 1999 r. Natomiast sposób obliczenia wysokości emerytury dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 02 stycznia 1999 r. określa art. 15 ww. ustawy…

Ponadto w odpowiedzi na pytania Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy MOSG, ZER MSW udziela odpowiedzi jak będzie ustalana emerytura obecnie służącym po 01 stycznia 2013r.

Pismo ZER MSW do pobrania