Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Lesznowola

Wybory w ZT NSZZ FSG przy PSG w Lesznowoli – Stary – Nowy Przewodniczący

W dniu 07 czerwca 2022 roku  w Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego członkowie związku przyjęli sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy i wybrali nowe władze Zarządu Terenowego NSZZ FSG w PSG w Lesznowoli.

Przewodniczącym Zarządu Terenowego został wybrany kol. Dominik Skorupski

Nowi wiceprzewodniczący:

– kol. Katarzyna Dyć,

– kol. Anna Kaczmarczyk, 

– kol. Piotr Mitek

Przewodniczącym Terenowej Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. Piotr Miłkowski.

Nowi wiceprzewodniczący TKR:

– kol. Barbara Berlak,

– kol. Mariusz Bień.

W Walnym Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele ZO kol. Robert Lis i Katarzyna Nowosielska.

Po zakończeniu wyborów Komendant PSG w Lesznowoli złożył serdeczne gratulacje Przewodniczącemu ZT w PSG w Lesznowoli Dominikowi Skorupskiemu i zapewnił o dalszej, owocnej współpracy.

ZO NSZZ FSG przy NwOSG nowo wybranym władzom ZT składa serdeczne gratulacje i życzy wielu sukcesów w działalności na rzecz swoich członków, a Koleżankom i Kolegom, którzy zakończyli swoją kadencję serdecznie dziękujemy za ponad 5 lat pracy.

Wszystkim obecnym na zebraniu składamy podziękowania za udział i zaangażowanie.

navigate_before
navigate_next

Foto: K. Nowosielska