Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Radom

Walne Zebranie Sprawozdawcze ZT NSZZ FSG w Radomiu

W dniu 11 czerwca 2024 roku na terenie PSG w Radomiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ZT NSZZ FSG.

Rozpoczynając obrady przewodnicząca Zarządu Terenowego przywitała przybyłych członków związku oraz gości.

W trakcie zebrania podsumowano okres działalność od czasu utworzenia ZT oraz przyjęto sprawozdania: przewodniczącego, skarbnika oraz przewodniczącego TKR.

Omówiono również zagadnienia nurtujące funkcjonariuszy oraz przedstawiono plany na kolejne lata działalności.

Na zakończenie zebrania przedstawiciele ZO NSZZ FSG przy NwOSG Robert Lis, Katarzyna Nowosielska i Paweł Matuszewski podziękowali Zarządowi za prace na rzecz funkcjonariuszy oraz podejmowane inicjatywy i działania społeczne.

Foto: K. Nowosielska