Aktualności Zarządu Oddziałowego

Świąteczne spotkanie w PSG w Warszawie

25 marca 2024 r. w Placówce Straży Granicznej w Warszawie odbyło się Spotkanie Wielkanocne dla funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej Warszawa.

Spotkanie rozpoczął Komendant PSG w Warszawie płk SG Przemysław Kuźnia, który powitał wszystkich licznie zgromadzonych i przekazał najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Życzeń do zebranych skierował również Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG kol. Robert Lis.

Po odczytaniu krótkiej ewangelii i modlitwy przez kapelana NwOSG ks. ppłk SG Ryszarda Preussa, nastąpiło poświęcenie świątecznych potraw.

Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw, przygotowanych przez funkcjonariuszy i pracowników PSG w Warszawie przy wsparciu ZO NSZZ FSG przy NwOSG.

Foto: Milena/PSG Warszawa