Aktualności Zarządu Oddziałowego Z prasy i mediów

Otwarta droga dla mundurowych podwyżek. Rozporządzenia opublikowane

Wypłat podwyżek w służbach podległych MSWiA nic już nie „blokuje”. Rozporządzenia, niezbędne by obiecane mundurowym pieniądze mogły trafić na ich konta, pojawiły się w Dzienniku Ustaw. Można się więc spodziewać, że – zgodnie z deklaracjami – regulowanie należności przez poszczególne formacje rozpocznie się już za chwilę.

Historia tegorocznych 20-proc. podwyżek dla mundurowych, powoli dobiega końca. Przynajmniej, jeśli chodzi o kwestie dopełnienia niezbędnych formalności. Odpowiednie rozporządzenia (dotyczące Policji, PSP, SG oraz SOP) zostały już podpisane przez szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji i opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Tegoroczna podwyżka opiera się na podniesieniu – o 20 proc. – kwoty bazowej. Od stycznia tego roku wynosi ona 2088,77 zł. Rośnie zatem uposażenie zasadnicze (skorelowane z kwotą bazową), ale też inne składniki mundurowych wynagrodzeń.

W poszczególnych służbach podległych MSWiA sposób rozdziału kwot jest jednak różny. W Policji, część podwyżki „wrzucono” w dodatek za stopień, który z wartości kwotowej zamieniono na mnożnik. Po zmianach, przeciętne policyjne uposażenie (razem z tzw. trzynastką) powinno wzrosnąć o 1472 zł.

By uzyskać oczekiwany wzrost (wynieść ma on 1452 złote wraz z nagrodą roczną) w Państwowej Straży Pożarnej podniesiono mnożniki kwoty bazowej w każdej grupie uposażenia. 

W Straży Granicznej, jak czytamy w uzasadnieniu, „przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza Straży Granicznej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1 472 zł”. Tak więc łączny wzrost uposażenia od 1 stycznia obejmuje wzrost uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat ok. 785 zł, dodatek za stopień ok. 350 zł, dodatek funkcyjny/służbowy ok. 166 zł oraz pozostałe dodatki ok. 58 zł.  

W SG wzrośnie też dodatek kontrterrorystyczny oraz graniczny. Ich zwiększenie nie wynika wprawdzie wprost ze wzrostu kwoty bazowej, jednak i tak MSWiA zdecydowało się na ich podniesienie. Zostaną one podwyższone odpowiednio o 100 zł oraz o 90 zł, tj. z kwoty 500 zł do kwoty 600 zł miesięcznie (dodatek kontrterrortystyczny) oraz z kwoty 450 zł do kwoty 540 zł miesięcznie (dodatek graniczny).

Źródło, czytaj więcej: infosecurity24.pl

Rozporządzenie MSWiA

Zgodnie z zapowiedziami wypłata wyrównania w całości za miesiące styczeń, luty i marzec planowana jest na 28 marca br.

Foto: Internet