Aktualności Zarządu Oddziałowego

VIII Konferencja Sprawozdawcza Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG

W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. w m. Brok odbyła się VIII Konferencja Sprawozdawcza Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG.

Konferencję otworzył oraz przywitał delegatów i zaproszonych gości Przewodniczący ZO Robert Lis. Następnie dalsze obrady poprowadził wybrany na Przewodniczącego Konferencji  Kol. Marcin Czępiński.

Po przyjęciu w głosowaniu porządku obrad zostały przedstawione sprawozdania z działalności ZO, finansowe oraz OKR. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez Delegatów VIII Konferencji Sprawozdawczej.

Zarząd Oddziałowy będzie kontynuował dalsze działania w zakresie: dodatku stołecznego, poprawy warunków służby poprzez przejecie przez pracodawcę odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów i sprzętu, utworzenia funduszu prawnego i rehabilitacyjnego dla funkcjonariuszy, dofinansowania psów wycofanych ze oraz wielu innych zmian, które wpłyną na dopasowanie przepisów do realiów życia w służbie SG.

Po zamknięciu przez prowadzącego obrad VIII Konferencji Sprawozdawczej ZO NSZZ FSG odbyła się uroczysta kolacja.

W części uroczystej na podstawie uchwały Kapituły Medalu za zasługi dla Zarządu Oddziałowego NSZZ FAG przy NwOSG  zostały wręczone medale dla osób które zasłużyły się dla funkcjonariuszy NwOSG oraz wspierają ZO NSZZ FSG przy NwOSG:

Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów

Beata Kalicka – Przewodnicząca ZG ZZP MSWiAP

Mariusz Tyl – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

płk SG Dariusz Lutyński – Zastępca Komendanta NwOSG

ppor. SG Piotr Bazyluk – Komendant PSG w Mielniku

Jarosław Ćmiel – Wiceprzewodniczący ZG NSZZFiPW

Dariusz Brzezicki – Przewodniczący ZW NSZZP woj. mazowieckiego w Radomiu

Rafał Kruk – Wiceprzewodniczący  ZW NSZZP woj. mazowieckiego w Radomiu

Wojciech Bieniek – Wiceprzewodniczący  ZW NSZZP woj. mazowieckiego w Radomiu

Dariusz Łazarczyk – Przewodniczący Mazowieckiego ZW ZZ Strażaków Florian

Paweł Wysocki – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy KGSG

Jarosław Szymański – Przewodniczący ZT NSZZ FSG przy PSG w Mielniku

Marcin Dmitruk – Przewodniczący IPA KGSG

Marek Wierzbicki – Prezes Wierzbicki Finanse

Marek Ziniewicz – były Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Adam Ostrowski – Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG

Wręczono również pamiątkowe monety Oddziału Klubu HDK Legion przy ZO NSZZ FSG przy NwOSG dla osób działających na rzecz krwiodawstwa.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli także: Kol. Leszek Kostro – Przewodniczący Podlaskiego ZW ZZ Strażaków Florian, Kol. Czesław Piątkowski – Zastępca Dyrektora Generalnego ZK OZZPAR, Pan Radosław Grzęda – Dyrektor EKU wraz z Marcinem Kowalikiem – EKU, Pan Jarosław Sędzik – Prezes Custos Kancelarie Prawne, Pan Tomasz Kotlimowski – TK Ubezpieczenia, Pan Kamil Panek – Przedstawiciel Play.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski odznaczył Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą I klasy Roberta Lisa Przewodniczącego ZO NSZZ FSG przy NwOSG. Krzyż jest nadawany za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów. Kolega Robert Lis otrzymał także Odznaczenie – Zasłużony dla Związku OZZ PAR, które wręczył Zastępca Dyrektora Generalnego ZK OZZPAR Kol. Czesław Piątkowski.

Uroczysta inauguracja medalu „ Za zasługi dla ZO NSZZ FSG przy NwOSG” – 08 listopada 2018 roku: http://zonadwislanski.pl/zarzad-oddaialowy-nszz-fsg-przy-nwosg-na-100-lecie-niepodleglosci/

navigate_before
navigate_next