Aktualności Zarządu Oddziałowego

Zarząd Oddaiałowy NSZZ FSG przy NwOSG na 100-lecie niepodległości.

8 listopada br. w siedzibie Związku Powstańców Warszawskich z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się uroczysta inauguracja medalu „ Za zasługi dla ZO NSZZ FSG przy NwOSG”. Organizatorem uroczystości był Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG. Oficjalnego otwarcia oraz przywitania gości dokonał Przewodniczący Robert Lis. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Powstańcy Warszawscy. W czasie przemówienia Przewodniczący zwrócił się do gości i podziękował za przychylność dla Zarządu Oddziałowego, czego świadectwem była zgoda na użycie znaku „Polski Walczącej” na medalu oraz za dotychczasową współpracę. Po przemówieniu i prezentacji medalu, nastąpiło odczytanie treści uchwały Kapituły oraz udekorowanie osób wyróżnionych medalem „ Za zasługi dla ZO NSZZ FSG przy NwOSG”. Medale zostały przyznane: Pani Halinie Jędrzejewskiej, Pani Jolancie Kolczyńskiej, Pani Wacławie Kasprzak, Panu Zbigniewowi Galperynowi, Panu Eugeniuszowi Tyrajskiemu, Panu Jerzemu Substykowi, Panu Leszkowi Żukowskiemu, Panu Leonowi Etwertowi, Panu Maciejowi Jarosińskiemu, Panu Andrzejowi Rytwińskiemu. Na zakończenie uroczystości Przewodniczący Robert Lis w imieniu Zarządu Oddziałowego wręczył kwiaty Pani Halinie Jędrzejewskiej z okazji urodzin.
W drodze powrotnej delegacja wstąpiła do domu uczestniczki Powstania Warszawskiego aby udekorować medalem nieobecną ze względu na chorobę Panią Wacławę Kasprzak ps. Stefa.

 

Należy podkreślić, że po wydaniu okolicznościowego kalendarza na 2018 rok był to kolejny akcent wpisujący się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Foto: A. Ostrowski
navigate_before
navigate_next