Aktualności

Odznaczenia w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej

Za szczególne zasługi, wkład i zaangażowanie dla dobra Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej uhonorowano w dniu 17.05.2019 roku Pamiątkową Odznaką Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej nw. :
Robert Lis – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale SG
ppor. SG Piotr Bazyluk – Komendant PSG w Mielniku. Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku lata 2013 – 2017
st. chor szt. Maciej Węsierski – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Morskim Oddziale
chor szt. Wojciech Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej
płk. SG Krzysztof Maluchnik – Komendant PSG we Władysławowie
kpt SG Grzegorz Matusiak – Wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy KdSG
lata 2013-2017
chor szt Sebastian Urbanowicz – Przewodniczący ZT NSZZ FSG przy KDSG lata 2013-2017
st. Chor szt. Patryk Pawuska – Funkcjonariusz KdSG
st. chor szt. Piotr Pawlukowski – Funkcjonariusz KdSG
st.chor SG Radosław Kościug – Funkcjonariusz KdSG
kpt. rez. SG Przemysław Domaradzki-Ostoja
st. chor Arkadiusz Kuźmiński – Funkcjonariusz KdSG
ppor Krzysztof Pietrasiewicz – funkcjonariusz KdSG

Pamiątkowa Odznaka jest jednakowa dla wszystkich jej posiadaczy. Odznaka stylizowana jest jako dwie złote kotwice podkreślające przynależność do środowiska marynistycznego. Centralnym elementem, jest herb Gryfa w kolorze czarnym na żółtym tle jako herb Kaszub od których wywodzi się nazwa dywizjonu. Herb okalany jest czerwonym okrężnym pasem który zawiera napis „Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej Gdańsk Westerplatte”.

Uhonorowanie pamiątkową odznaką, odbywa się przed funkcjonariuszami i pracownikami KdSG, na uroczystej zbiórce z okazji: Święta Straży Granicznej, Święta Niepodległości, innych świąt państwowych, ważnych uroczystości oraz w innym terminie na wniosek przewodniczącego Kapituły.

Tekst i foto: KDSG

navigate_before
navigate_next