Aktualności Z prasy i mediów

16 lat minęło…

15 września 2020 roku mija 16 lat od powstania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Utworzenie we wrześniu 2004 roku Nadwiślańskiego OddziałuStraży Granicznej – pierwszego, który poza portami lotniczymi nie miał bezpośredniego styku z granicą, miało ogromny wpływ na proces tworzenia nowych procedur działania Straży Granicznej. Powołany do życia nasz oddział powstał na bazie jednostek terenowych SG funkcjonujących w Łodzi, Kielcach, Bydgoszczy, Poznaniu i przede wszystkim w Warszawie.

Pierwotnie swoim zasięgiem obejmował pięć województw: wielkopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie oraz mazowieckie, gdzie w Warszawie zlokalizowano siedzibę Oddziału. Na przestrzeni 16 lat ewoluował zasięg terytorialny Oddziału, który obecnie funkcjonuje na terenie trzech centralnych województw: łódzkim, kujawsko – pomorskim i mazowieckim, które stanowią 23% powierzchni Polski, zamieszkiwanej przez 26% ludności kraju. Tak więc jest jedyną jednostką organizacyjną spośród pozostałych oddziałów Straży Granicznej, która nie ma bezpośredniego styku z granicą państwa. Na co dzień, zapewniamy obsługę ruchu granicznego w 5 przejściach lotniczych (4 stałych i 1 dodatkowym), znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi, Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu. W strukturach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców podległy wspomnianej placówce SG w Lesznowoli oraz Placówka Straży Granicznej w Warszawie. Poza lotniczymi przejściami granicznymi, na obszarze 88 powiatów centralnej Polski, funkcjonariusze NwOSG dokonują kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia w zakresie powierzenia wykonywania im pracy jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Prowadzą czynności związane z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową, czy też przy wydawaniu decyzji zobowiązujących do powrotu badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych. Oprócz zadań związanych z ochroną nienaruszalności granicy państwowej – rozumianej nie tylko jako zapobieganie nielegalnej migracji, funkcjonariusze NwOSG przeciwdziałają i zwalczają przestępstwa o charakterze transgranicznym, ujawniają fałszerstwa dokumentów uprawniających cudzoziemców zarówno do wjazdu jak i pobytu na terytorium naszego kraju.

Czytaj więcej, źródło: https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/38749,16-lat-Nadwislanskiego-Oddzialu-Strazy-Granicznej.html

Z okazji 16 rocznicy utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Oddział Klubu HDK Legion działający przy Zarządzie Oddziałowym NSZZ FSG w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej zorganizował w dniu 11 września br. zbiórkę HDK na której zebrano prawie 13 litrów krwi.

Czytaj więcej: http://zonadwislanski.pl/akcja-krwiodawstwa-z-okazji-xvi-rocznicy-powstania-nwosg/

Foto: NwOSG