Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego

Akcja krwiodawstwa z okazji XVI Rocznicy Powstania NwOSG

W dniu 11 września 2020 r. odbyła się zbiórka krwi przeprowadzona wśród funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wszystkie osoby, które chciały oddać krew musiały przejść specjalne badania lekarskie i po uzyskaniu akceptacji personelu medycznego mogły oddać ten bezcenny lek, który ratuje ludzkie życie. Podczas akcji zebrano prawie 13 litrów krwi od 28 dawców.

Wszystkim osobom uczestniczącym i wspierającym akcję zbiórki krwi serdecznie dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych akcjach.

Akcja zorganizowana była przez Oddział Klubu HDK LEGION przy ZO NSZZ FSG – NwOSG przy współpracy z Klubem HDK Ostrołęcki Legion i firmy Nmedia.

Specjalne podziękowania kierujemy dla Koordynatora Ostrołęckiego Legionu Kolegi Pawła Stawickiego i Kolegi Kamila Samuela za pomoc podczas naszej akcji oraz ufundowanie upominków a także Pani  Alicji Cichawy z  Nmedia za wsparcie i uśmiech.

Akcja była przeprowadzana w warunkach rygoru sanitarnego w związku z pandemią COVID – 19.

Foto: R. Lis/M. Krawczyk/P. Sawicki

navigate_before
navigate_next