Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego

ZO NSZZ FSG przy NwOSG podpisał porozumienie o współpracy z IHRC

W dniu 05 lipca br. w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Oddziałowym NSZZ FSG przy NwOSG, a Międzynarodową Komisją Praw Człowieka – IHRC.

Porozumienie podpisali w imieniu stron: Sekretarz Generalny prof. hc Rafał Marcin WASIK i Przewodniczący Robert LIS.

Podczas spotkania Sekretarz Generalny prof. hc Rafał Marcin WASIK w imieniu Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka przyznał międzyrządowy medal „Civis Mundi Sum” za wybitne zasługi w obronie praw człowieka Przewodniczącemu ZO NSZZ FSG przy NwOSG Robertowi Lisowi.

Ponadto Zarząd otrzymał z rąk Sekretarza Flagę IHRC.

Omówiono przyszłe wspólne działania i inicjatywy, które będą realizowane w ramach zawartego porozumienia.

W spotkaniu uczestniczyli Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego: Marek Zasim i Paweł Matuszewski oraz Przewodniczący ZT NSZZ FSG przy PSG Warszawa Okęcie Krystian Wojciechowski.

 

Międzynarodowa Komisja Praw Człowieka – IHRC jest dyplomatyczną ponadnarodową organizacją międzyrządową, kierowaną przez Sekretarza Generalnego prof. hc Rafał Marcin Wasik. 

IHRC jest samofinansującą się, neutralną, bezstronną i niezależną organizacją z siedzibą w Szwajcarii. Jest doświadczonym, wysoce wyspecjalizowanym negocjatorem pokojowym i dostawcą pomocy humanitarnej, kierującym pracami Grupy IHRC, w skład której wchodzą organizacje ze Szwajcarii, Czech, Słowacji, Ukrainy.

IHRC ściśle współpracuje z władzami państwowymi i lokalnymi, tworząc warunki dla oficjalnych i nieoficjalnych przedsięwzięć.

Więcej o International Human Rights Commission – IHRC 

navigate_before
navigate_next

Foto: P. Matuszewski