Aktualności ubezpieczeniowe

Zniesienie karencji w GENERALI dla przystępujących od 1 kwietnia 2015 r. do grupowego ubezpieczenia na życie.

Oddziałowa Organizacja Związkowa NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG uprzejmie informuje, że w związku z ogromnym zainteresowaniem programem ubezpieczenia grupowego na życie Generali Życie funkcjonującego w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej zostają zniesione karencje dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 1 kwietnia 2015 r.

Warunkiem zniesienia karencji jest przystąpienie min. 15 osób.
W przypadku członków rodzin przystępujących do ubezpieczenia ma zastosowanie jedynie ograniczenie świadczenia przez okres 6 miesięcy od daty przystąpienia w następujących ryzykach:

– Urodzenie dziecka rozszerzone o urodzenie dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wada wrodzoną
– Urodzenie dziecka
– Urodzenie dziecka martwego
– Śmierć dziecka
– Śmierć rodziców
– Śmierć teściów
– Śmierć współmałżonka
W tym przypadku, należne świadczenie z tytułu wyżej wymienionych ryzyk będzie pomniejszone o 50%, o ile zdarzenie ubezpieczeniowe zaistniało w okresie 6 miesięcy od daty przystąpienia do ubezpieczenia. Do wskazanego okresu 6 miesięcy zalicza się staż ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela (przy zmianie Ubezpieczyciela).

Wobec powyższego, wszystkich pragnących przystąpić do ubezpieczenia grupowego na tych korzystnych warunkach, prosimy o kontakt z OOZ NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG.

Szczegółowe informacje o programie do pobrania na stronie www.zonadwislanski.pl w zakładce ubezpieczenia.