Aktualności

Znamy końcowe ustalenia FZZ SM dotyczące wysłuchania publicznego i pikiety służb mundurowych w Warszawie

KOMUNIKAT

W dniu 21 sierpnia 2013 odbyło się kolejne posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych poświęcone przygotowaniom do udziału w dniu 27 sierpnia 2013r. w wysłuchaniu publicznym dotyczącym rządowego projektu zmian legislacyjnych obniżających o 20% uposażenie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Na posiedzeniu zapadły następujące postanowienia i decyzje organizacyjne:

Komunikat do pobrania w pdf
ze względu na wczesną porę rozpoczęcia wysłuchania (godz. 9:00) wskazane jest takie zaplanowanie wyjazdów z poszczególnych województw, by najpóźniej do godz. 8:00 autobusy dojechały do wyznaczonego miejsca parkowania,


ustalonym miejscem parkowania autokarów jest parking przy „Torwarze” w pobliżu Trasy Łazienkowskiej,

przyjeżdżające grupy samodzielnie udają się z miejsca parkowania pod budynek Sejmu (wejście główne),
osoby zgłoszone do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym niezwłocznie wchodzą do budynku wejściem głównym (wymagany dowód tożsamości), gdzie po przeprowadzeniu przez Straż Marszałkowską niezbędnych czynności zostaną skierowani do sali 118,

pozostałe osoby pozostają przed budynkiem sejmowym pod opieką organizatorów, gdzie o godz. 8:30 rozpocznie się pikieta. Osoby wyznaczone przez centrale związkowe będą posiadały widoczne kamizelki z napisem ORGANIZATOR,

na miejscu przewidziano ustawienie telebimu , na którym będzie można na bieżąco obserwować wydarzenia na sali wysłuchania, jednocześnie transmisja video będzie możliwa za pośrednictwem sejmowej strony internetowej,

 z uwagi na rozpoczęcie posiedzenia Sejmu planowana jest przerwa w wysłuchaniu w godz. od 13:00 do 17:00, po której nastąpi ewentualna kontynuacja wysłuchania publicznego z możliwą zmianą sali sejmowej,

z uwagi na obowiązki służbowe uczestników pikiety jej zakończenie przewidziano w przerwie wysłuchania, przy czym dla osób zgłoszonych należy wziąć pod uwagę możliwość kontynuacji wysłuchania w Sejmie po godz. 17:00

Federacja apeluje do uczestników wysłuchania o załączenie do protokołu swoich wypowiedzi w formie pisemnej niezależnie od treści wygłaszanych przemówień. Za takim rozwiązaniem przemawia stosunkowo krótki czas pierwszej części wysłuchania oraz fakt, iż w pierwszej kolejności głos zabiorą przewodniczący związków zawodowych służb mundurowych w wymiarze 10 minut na każdą wypowiedź.
Zdaniem Federacji należy w miarę możliwości skrócić czas swojej wypowiedzi na sali sejmowej, ograniczając jej treść do niezbędnego meritum, co pozwoli na rozwinięcie wypowiedzi przez osoby wyznaczone przez terenowe organizacje związkowe.

Federacja apeluje do wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych , by dołożyli wszelkich starań w celu należytego wykorzystania szansy, jaką stwarza wysłuchanie publiczne, które nie znajduje precedensu w sprawach dotyczących służb mundurowych.

Jednocześnie Federacja przypomina o trwającej akcji protestacyjnej, której wyrazem jest oflagowanie jednostek organizacyjnych oraz prowadzeniu działań informacyjnych o jej przyczynie i podjętych działaniach. Zdaniem Federacji oflagowanie należy umieścić również na pojazdach służbowych najpóźniej do dnia wysłuchania, tj. 27 sierpnia 2013r. w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa w ruch drogowym. Jednocześnie należy wzmóc działania informacyjne za pośrednictwem lokalnych mediów.


Za Federację ZZ SM
Przewodniczący
ZG NSZZ Policjantów
Grzegorz Nems

{gallery}aktualnosci/inne/spotkanie-fzz-sm-21-08-2013{/gallery}