Aktualności Z prasy i mediów

Żeby Program Modernizacji nie musiał być uzupełniony o Program Naturalizacji…

Prawa ekonomiczne, także te dotyczące rynku pracy działają niezależnie od naszej woli, czy chęci. Wkrótce sytuacja na rynku pracy znacznie się pogorszy, alarmuje Rzeczpospolita w artykule zatytułowanym: „Rynek pracy rażony demograficzną zapaścią”.

Resort MSWiA, a właściwie Rząd – powinien niezwłocznie podjąć radykalne decyzje w sferze uposażeń i świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy i uczynić je na tyle atrakcyjnymi, by zgarnąć z rynku pracy młodych, póki jeszcze są do wzięcia.

Można sobie wyobrazić imigrantów w każdym zawodzie ale nie w służbach mundurowych. Przy czym oczywiście pozostaje jeszcze problem obywatelstwa polskiego wymagany ustawowo. Żeby Program Modernizacji nie musiał być uzupełniony o Program Naturalizacji…

Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji może „(…) pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych”. (…)

Więcej: http://nszzp.pl/aktualnosci/zeby-program-modernizacji-nie-musial-byc-uzupelniony-o-program-naturalizacji/