Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Bydgoszcz

Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG w Bydgoszczy ma nowe władze

25 maja 2022 roku  w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego członkowie związku przyjęli sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy i wybrali nowe władze Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG w Bydgoszczy.

Przewodniczącym Zarządu Terenowego został wybrany kol. Tomasz Giedź.

Nowi wiceprzewodniczący:

– kol. Dorota Kapelińska,

– kol. Monika Lickiewicz,

– kol. Robert Szmarowski,

– kol. Przemysław Kodura.

Przewodniczącą Terenowej Komisji Rewizyjnej została wybrana kol. Małgorzata Sokół.

Nowi wiceprzewodniczący TKR:

– kol. Jakub Wojtowicz,

– kol. Michał Wójcik.

Na zakończenie zebrania odbyło się spotkanie z Komendantami Placówki.

W Walnym Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele ZO kol. Katarzyna Nowosielska i Robert Lis.

ZO NSZZ FSG przy NwOSG nowo wybranym władzom ZT składa serdeczne gratulacje i życzy wielu sukcesów w działalności na rzecz swoich członków, a Koleżankom i Kolegom, którzy zakończyli swoją kadencję serdecznie dziękujemy za ponad 5 lat pracy.

Wszystkim obecnym na zebraniu składamy podziękowania za udział i zaangażowanie.

navigate_before
navigate_next

Foto: ZT w Bydgoszczy