Kontakt Zarząd Oddziałowy

Dane kontaktowe:

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

Adres siedziby:
02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23
tel: 697 698 990
fax: 22 500 37 34
e-mail: ooznszzfsg@gmail.com

IP 660 3012
nr rachunku bankowego
33 1020 1055 0000 9002 0137 8421

 

Prezydium:

Przewodniczący Zarządu – kol. Robert Lis

tel. kom. 697 698 990

Wiceprzewodniczący Zarządu – Skarbnik – kol. Adam Ostrowski

tel. kom. 533 320 700

Wiceprzewodniczący Zarządu – Sekretarz – kol. Tomasz Hryniewski

tel. kom. 509 257 499

Wiceprzewodniczący Zarządu – kol. Grzegorz Gruca

tel. kom. 600 046 791

Członkowie:

Członek Zarządu – kol. Dominik Skorupski
Członek Zarządu – kol. Krystian Wojciechowski
Członek Zarządu – kol. Tomasz Giedź
Członek Zarządu – kol. Katarzyna Nowosielska

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – kol. Marek Zasim
tel. kom. 602 721 134

Wiceprzewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Janusz GRABOWSKI
Wiceprzewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Andrzej JODŁOWSKI