Aktualności Zarządu Oddziałowego

XV -lat Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG

Rok 2021 jest rokiem jubileuszu XV-lecia powstania ZO NSZZ FSG przy NwOSG. 

Obchody Jubileuszu rozpoczęliśmy od wydania urodzinowego kalendarza Zarządu. Następnie odbyły się odczyty, spotkania, uroczysty apel oraz akcja krwiodawstwa z tej okazji.

W rocznicę powstania tj. 15 lutego br. Zarząd Oddziałowy podjął uchwałę o nadaniu Medalu Pamiątkowego 15-lat ZO NSZZ FSG przy NwOSG.

Medalem zostali odznaczeni nasi Przyjaciele, osoby wspierające i działające na rzecz naszego Zarządu oraz członkowie związku szczególnie zaangażowani w działalność społeczną na rzecz naszej organizacji.

Medalem 15-lecia ZO NSZZ FSG odznaczeni zostali min.;

Pani Halina JEDRZEJEWSKA – Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich

Pan Zbigniew GALPERYN – Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  płk SG Robert BAGAN

Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Paweł SOBIERAJ

Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Dariusz LUTYŃSKI

Kapelan NwOSG ks. ppłk SG Ryszard PREUSS

Dziekan Straży Granicznej ks płk dr Zbigniew KĘPA

Byli Komendanci NwOSG:

gen. bryg. SG  Jarosław FRĄCZYK

płk rez. SG  Andrzej RYTWIŃSKI

płk rez. SG  Ryszard PAWLAK

płk rez. SG  Mariusz PIĘTKA

płk rez. SG Jerzy STEC

Komendant Placówki SG w Mielniku por. SG Piotr BAZYLUK

Komendant Placówki SG w Białowieży mjr Marek ZINIEWICZ

Dyrektor Biura Ochrony Ministerstwa Sprawiedliwości Paweł MAKAROWSKI

Przewodniczący Zarządu Głównego  NSZZ Policjantów Rafał JANKOWSKI

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej Pani Beata KALICKA

Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji Rządowej Pani Eliza PRZYBYŁKO

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  Jarosław ĆMIEL

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego Krzysztof BALCER

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego Dariusz BRZEZICKI

Przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” Dariusz ŁAZARCZYK

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Radomiu Anna KWASIBORSKA

Przewodniczący Federacji Służb Wewnętrznych Republiki Łotewskiej LIDA Armands AUGUSTANS

Przewodniczący Litewskiej Straży Granicznej NPPSS Vladimir BANEL

Prezes Stowarzyszenia  HDK Legion Robert KOWALEWSKI

Prezes OSP Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim Mariusz TORBUS

Naczelnik  OSP Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim Norbert WYSOCKI

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomiu Rafał JEŻAK

Przewodniczący Regionu IPA KGSG Marcin DMITRUK

Prezes Zarządu EKU Konsulting, Prezes Zarządu 99 Truck, Prezes Zarządu Forum Grup Zawodowych Piotr  KUMIĘGA

Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Chrobry w Głogowie Grzegorz JANDZIAK

Wierzbicki Usługi Finansowo – Pawne Marek WIERZBICKI

Dyrektor WDB SA Radosław GRZĘDA

Sekretarz Stowarzyszenia Weteranów  Polskiej Formacji Granicznej Czesław PIĄTKOWSKI

Prezes Firmy Centrum reklamy Nmedia Alicja CICHAWA

Firma  TK  Ubezpieczenia Tomasz KOTLIMOWSKI

Kancelaria prawna Agata Krawczyk Michał KRAWCZYK

Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej PZU Życie SA Radosław ĆWIKILEWICZ

Dyrektor Compensa Życie S.A. Sebastian BOROWSKI

Reżyserka filmowa, scenarzystka i kierownik produkcji filmowej Pani Małgorzata BRAMA

Redaktor Naczelny InfoSecurity24.pl  Dominik MIKOŁAJCZYK

Księgowa Zarządu Oddziałowego Pani  Małgorzata PARJASZEWSKA

Były Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Mariusz TYL

Były Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG Waldemar STEFANIAK

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego przy Centralnym Ośrodku Szkolenia w Koszalinie Tomasz GŁUSZEK

oraz działacze Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG oraz zasłużeni członkowie Zarządów Terenowych a także funkcjonariusze i pracownicy NwOSG, którzy wspierają działania Zarządu Oddziałowego.

 

Gratulujemy i cieszymy się, że grono naszych Przyjaciół ciągle rośnie.

 

Poniżej krótka historia ZO NSZZ FSG przy NwOSG

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy NwOSG został powołany 15 lutego 2006 roku. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Oddziałowego został kolega Sylwester Kucharski.

Zarząd od momentu powołania czynnie i z dużym zaangażowaniem działa na rzecz obrony praw, godności oraz zawodowych interesów funkcjonariuszy.

19 maja 2009 roku Przewodniczącym Zarządu został kolega Waldemar Stefaniak. Od  09 grudnia 2010 roku po dziś dzień funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego pełni kolega Robert LIS.

Zarząd Oddziałowy pod przewodnictwem kolegi Roberta LISA buduje swoją pozycję negocjacyjną. Ugruntowana rola zarządu pozwala na skuteczne reprezentowanie i ochronę praw funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Liczne inicjatywy Zarządu związane z prowadzeniem akcji informacyjnych, organizowaniem protestów, ochroną prawną, wprowadzeniem ubezpieczeń grupowych, doradztwem finansowym,  organizowaniem imprez integracyjnych to rzeczywisty wpływ na poprawę warunków służby.

Ponadto Zarząd Oddziałowy wspiera środowiska kombatantów w szczególności Powstańców Warszawskich. Organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne związane ze zbiórkami, które mają na celu wsparcie funkcjonariuszy naszego Oddziału a także działa na rzecz potrzebujących min. dzieci z Domu Dziecka i pensjonariuszy Domów Samotnej Matki.

Wszystkie informacje o działalności zarządu można znaleźć w mediach ogólnopolskich, mediach społecznościowych natomiast szczegółowe zagadnienia dostępne są na stronie Zarządu Oddziałowego.

Zmiana przepisów i nowelizacja ustawy  dotycząca ochrony zwierząt, która ma zmienić status zwierząt służących w służbach mundurowych m.in. dożywotnie utrzymanie i opieka weterynaryjna finansowana przez państwo – to postulat podnoszony przez Zarząd i zwieńczenie kilkuletnich działań zarządu – mamy nadzieje wreszcie ze szczęśliwym finałem.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG w Warszawie ma na swoim koncie wiele osiągnięć na rzecz środowiska mundurowego nie tylko w skali lokalnej ale i globalnej skutecznie  działając w odniesieniu do funkcjonariuszy całej Polski.

Zarząd Oddziałowy to również reprezentowanie postulatów w strukturach Forum Związków Zawodowych oraz Federacji Służb Mundurowych województw: mazowieckiego, łódzkiego. kujawsko – pomorskiego, to budowanie pozytywnych relacji pomiędzy organizacjami i konsolidacja środowisk mundurowych.

W skład Zarządu Oddziałowego wchodzi sześć Zarządów Terenowych, które funkcjonują przy Komendzie Oddziału, Placówce Straży Granicznej Warszawa – Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa – Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi,  Bydgoszczy oraz w Lesznowoli.

Zarząd Oddziałowy za swoją działalność został odznaczony trzema Medalami:

– Odznaczenie „Serce Legionu” IV Stopnia

– Medal Pamiątkowy Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

– Medal Pamiątkowy z okazji X- lecia Powstania Wydziału zabezpieczenia Działań NwOSG

Na ręce Przewodniczącego ZO NSZZ FSG za całokształt pracy Zarządu wpłynęło setki podziękowań, listów gratulacyjnych od instytucji, osób prywatnych i innych organizacji społecznych oraz związków zawodowych z kraju i z zagranicy.

Podczas obchodów nadawane są również medale 30-lecia NSZZ FSG, zakupione od Zarządu Głównego.

Foto: Sławomir Marat – ZT Okęcie

navigate_before
navigate_next