Aktualności

Ważna informacja dotycząca pozwu zbiorowego funkcjonariuszy służb mundurowych

Szanowni Państwo,

 

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację, że na dzień 23.06.2016 godzina 14 został wyznaczony pierwszym termin rozprawy w sprawie pozwu zbiorowego związku zawodowego policjantów.

Z racji licznych pytań, jakie kierują Państwo do kancelarii, przekazujemy informację bez zwłoki z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Będzie to bardzo ważny dzień, gdyż na wokandę w Sądzie Okręgowym Pracy w Warszawie wejdzie trzeci i ostatni z serii pozwów zbiorowych służb mundurowych, jakie składaliśmy w ostatnich 3 latach.

Mamy różne etapy zawansowania w zależności od formacji i tak pozew Związku SW czeka na wyznaczenie terminu ponownego rozpatrzenia sprawy po wygranej w Sądzie Apelacyjnym, który nie zgodził się z wyrokiem Sądu Okręgowego i uznał, że sprawa nadaję się do rozpatrzenia, jako pozew zbiorowy.

W przypadku Związku Zawodowego SG jesteśmy po przegranej w pierwszej instancji, czyli w Sądzie Okręgowym wystąpiła analogiczna sytuacja, jak w SW i aktualnie złożyliśmy zażalenie do Sądu Apelacyjnego, czekając na wyznaczenie terminu.

Jeśli zaś chodzi o Związek Zawodowy Policjantów, jest to pierwsza w ogóle sprawa w pierwszej instancji, gdzie przy pozwie zbiorowym jest to Sąd Okręgowy dokładnie ten sam, co przy SW i SG.

Bardzo prosimy dla pełnej jasności, by wszyscy Państwo mieli pełną świadomość, że droga pozwu policjantów może być analogiczna do SW i SG. Jest to gra na zwłokę i zniechęcenie, na która nie mamy wszyscy wpływu. Trzeba się spodziewać, że sąd na pierwszej rozprawie zakończy posiedzenie i kolejny raz będziemy składać zażalenie do Apelacji, w której jak wspomnieliśmy powyżej wygraliśmy w przypadku związku SW. Mamy jednak nadzieję na pozytywną refleksję ze strony sądu, że to tylko wydłuża czas a poza tym nic do sprawy nie wnosi, bo zniechęcić nas się nie da.

 

 

    Z poważaniem

    Zespół Omega Kancelarie Prawne