Aktualności Zarządu Oddziałowego

Wakacyjna akcja krwiodawstwa w NwOSG

W dniu 20.08.2019 r. odbyła się zbiórka krwi przeprowadzona wśród funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach akcji ,,Honorowi Bez Granic” zorganizowana przez Oddział Klubu HDK LEGION działający przy Zarządzie Oddziałowym NSZZ FSG w NwOSG.

Specjalny autobus z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie stanął dzisiaj na terenie komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Wszystkie osoby, które chciały oddać krew musiały przejść specjalne badania lekarskie i po uzyskaniu akceptacji personelu medycznego mogli oddać ten bezcenny lek, który ratuje ludzkie życie.

Podczas akcji zebrano prawie 8 litrów.

Wszystkim osobom uczestniczącym i wspierającym akcję zbiórki krwi serdecznie dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych akcjach.

Specjalne podziękowania kierujemy dla  Alicji Cichawy „Nmedia” za przekazanie gadżetów.

Foto: R L

navigate_before
navigate_next