Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Lesznowola

Uroczysty apel z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w PSG Lesznowola.

W dniu 28.11.2018r. na terenie PSG w Lesznowoli odbył się uroczysty apel z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na wstępie Komendant PSG w Lesznowoli ppłk SG. Daniel Wojtaszkiewicz wraz z Przewodniczącym ZT NSZZ FSG przy PSG Lesznowola przywitał wszystkich zebranych w szczególności dzieci funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli. Komendant w swoim przemówieniu podkreślił, iż droga do niepodległości wymagała ofiar i poświęcenia Polaków, którzy w licznych zrywach niepodległościowych próbowali wywalczyć suwerenność, dodając przy tym, że Polska zniknęła z mapy świata na 123 lata. Następnie głos zabrali Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG kol. Robert Lis wraz z Przewodniczącym ZT NSZZ FSG przy PSG Lesznowola kol. Dominikiem Skorupskim, którzy jednogłośnie podkreślili fakt, iż  Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG są gwarantem tego, że pamięć i postawy patriotyczne będą dalej kultywowane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w myśli słów marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił, że:

,,Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości’’

W czasie uroczystego apelu z rąk K-ta PSG w Lesznowoli ppłk SG. Daniela Wojtaszkiewicza akty mianowania na wyższe stopnie odebrało 25 funkcjonariuszy.

Uroczystość została wzbogacona o część artystyczną na zasadach konkursu plastycznego o tematyce ,,100 lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę w oczach dzieci’’. Patronat nad konkursem objął Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG kol. Robert Lis. Organizatorem konkursu był Komendant PSG w Lesznowoli oraz Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG w Lesznowoli. W konkursie oceniono 10 prac, z których:

I miejsce przyznano – Wiktoria Pachucka(15 lat)

II miejsce przyznano- Olek Grzybowski( 6 lat)

III miejsce przyznano -Dominik Wieczorek ( 9lat)

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Jan Grzybowski( 3 lata)

Pola Szczęśnik (6 lat)

W przyszłości wszystkie prace zostaną przekazane do izby pamięci  w siedzibie  Powstańców Warszawskich.

Udział w dzisiejszej uroczystości był nie tylko chwilą refleksji i zadumy nad przyszłością naszej ojczyzny ale przede wszystkim Hołdem dla wszystkich Polaków którzy w jej obronie przelali krew.

Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG w Lesznowoli serdecznie dziękuje wszystkim za obecność na uroczystości a w szczególności: kol.Robert Lis, ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz, st. sierż.SG Tadeusz Snopczyński, st.sierż, SG Kamil Uszyński, p.Mariola Opałka, p. Mirosław Kowalewski za pomoc w organizacji spotkania.

Dominik Skorupski – ZT NSZZ FSG w Lesznowoli

 

navigate_before
navigate_next