Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego

Świąteczne posiedzenie ZO NSZZ FSG przy NwOSG

W dniu 13 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie ZO NSZZ FSG przy NwOSG.

Podczas zebrania została omówiona bieżąca działalność Zarządu Oddziałowego, Zarządów Terenowych oraz najważniejsze zagadnienia nurtujące funkcjonariuszy w obecnym czasie.

W posiedzeniu na zaproszenie Przewodniczącego Roberta Lisa uczestniczył Komendant NwOSG gen. bryg. SG Robert Bagan, który  odpowiadał zebranym na nurtujące pytania min. związane z kryteriami podziału dodatków motywacyjnych. Komendant NwOSG bardzo pozytywnie ocenił współpracę z Zarządem Oddziałowym.

W dalszej części zebrania omówiono propozycje i wnioski złożone przez uczestniczących w posiedzeniu oraz podjęto uchwały wyznaczające nowe cele działania.

Ważnym elementem posiedzenia Zarządu było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Na straży Polski bram”. Powołana komisja wyłoniła z kilkudziesięciu prac, laureatów konkursu. Było to zadanie bardzo trudne, gdyż poziom prac był niezwykle wysoki. Lista laureatów i wyróżnione prace  opublikujemy w najbliższym czasie.

W końcowej części posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Kapelana NwOSG ks. ppłk. SG Ryszarda Preussa, Komendanta NwOSG gen. bryg. SG Roberta Bagana, kolegi Dariusza Brzezickiego Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy Policji województwa mazowieckiego i kolegi Dariusza Łazarczyka Przewodniczącego Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS ”Florian”.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii Św. Łukasza i poświęceniu przez kapelana opłatków wigilijnych, uczestnicy złożyli serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne sobie wzajemie oraz wszystkim funkcjonariuszom i żołnierzom, pełniącym służbę na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej.

Posiedzenie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Tekst: K. Nowosielska

Foto: ZO

navigate_before
navigate_next