Aktualności Z prasy i mediów

Straż Graniczna może kontrolować kierowcę podczas przerwy! [Film]

W sieci pojawiło się nagranie, przedstawiające nerwową sytuację z udziałem funkcjonariuszy Straży Granicznej, przystępujących do kontroli dokumentów kierowcy ciężarówki.

Autor nagrania głośno i emocjonalnie protestuje, powołując się na fakt, że kontrolowany kierowca ma właśnie przerwę w pracy. Chodzi o obowiązkową pauzę w prowadzeniu pojazdu. Według kierowców z nagrania, ich przerwa w pracy oznacza, że w tym czasie funkcjonariusze nie mają prawa wykonywać w stosunku do nich żadnych czynności.

Jest to pogląd błędny.

W trakcie pauzy kierowca nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, czyli nie prowadzi pojazdu. Jednak przerwa w pracy nie zwalnia go z obowiązku podporządkowania się poleceniom funkcjonariuszy, czy to będą strażnicy graniczni, policjanci, żandarmi etc.

Strażnicy na nagraniu podają podstawę prawną autorowi, ale on całkowicie ignoruje informację przedstawioną przez funkcjonariuszy. Jest hałaśliwy i napastliwy. Skutkiem tego, czynności strażników niepotrzebnie się wydłużyły, dodatkowo podnosząc dyskomfort kierowców.

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.

Podstawy działania funkcjonariuszy w zarejestrowanej sytuacji:

– Jeśli funkcjonariusze Straży Granicznej realizowali zadania związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, a wszystko na to wskazuje, to podstawą ich działań była ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Nie ma przepisu nakazującego funkcjonariuszom odstąpienie od przeprowadzenia kontroli legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP z powodu, który przywołuje autor nagrania, tj. obowiązkowa przerwa kierowcy i czas odpoczynku przysługujące kierowcy pojazdu. Ustawa stanowi natomiast wprost, że cudzoziemiec, który jest poddany kontroli legalności pobytu na terytorium RP, ma obowiązek okazać niezbędne dokumenty.

– Funkcjonariusze Straży Granicznej, posiadający niemal wszystkie uprawnienia Policji w zakresie kontroli ruchu drogowego, określone w art. 129 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, mają prawo do legitymowania uczestnika ruchu, sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem, sprawdzania stanu technicznego i wyposażenia pojazdu, używania przyrządów kontrolno-pomiarowych do badania pojazdu, określenia jego prędkości czy też sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku. Ponadto zgodnie z ustawą o transporcie drogowym,  funkcjonariusze SG uprawnieni są do kontroli dokumentów oraz warunków w nich określonych. Obok kontroli dokumentów przewozowych, licencji, zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym, funkcjonariusze SG mogą także przeprowadzać kontrole czasu pracy kierowców. – wylicza por. SG Agnieszka Golias – Rzecznik Prasowy KGSG.

Te przepisy są nadrzędne w stosunku do regulacji zawodowych w sektorze transportu i kierowca ma obowiązek bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy. Pauza w jeździe nie jest tożsama z immunitetem wobec prawa.

(ZO NSZZ FSG przy NwOSG)

Zobacz też: https://truckfocus.pl/nowosci/50812/czy-straz-graniczna-moze-kontrolowac-kierowce-podczas-przerwy-film?

Film można obejrzeć tutaj: