Aktualności Z prasy i mediów

Stanowisko Firmy Nmedia w sprawie medali 30-lecia NSZZ FSG 

Radom, 27 października 2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z upublicznianiem oferty złożonej przez moją firmę nmedia na wykonanie medali 30-lecia NSZZ FSG oraz wywoływanymi pod nią dyskusjami w przestrzeni internetowej a zarazem publicznej, w dbałości o moje dobre imię, współpracę i szacunek do pozostałych Kontrahentów nie mogę przejść obojętnie oraz również pragnę włączyć się do dyskusji wyjaśniając kilka niesprecyzowanych kwestii. Przepraszam, że z kilkudniowym opóźnieniem odnoszę się do tematu, ale w obecnej sytuacji panującej pandemii w naszym kraju zapewnienie bezpieczeństwa mojej rodzinie i współpracownikom jest dla mnie priorytetem i liczę na Państwa wyrozumiałość w tej kwestii. Przykro mi, że temat ten wywołał falę pytań i niepewność wśród firm i organizacji, z którymi do tej pory współpracuję. Faktem jest, że upubliczniane informacje niestety nie są wyczerpujące, lecz wybiórcze i pobieżne, może budzić wątpliwości wśród naszych pozostałych Klientów i jednocześnie stawia moją firmę w niepewnym świetle swojej rzetelności, dlatego również publiczne pragnę wyjaśnić wątpliwe kwestie, które Państwa nurtują oraz o które jestem notorycznie dopytywana:

– oferta cenowa na medale została przeze mnie przedstawiona już w czerwcu tego roku, po przesłaniu do mnie z Zarządu Głównego NSZZ FSG opracowanego, gotowego wzoru medalu w celu przygotowania kalkulacji. Zaznaczam, że maksymalna ilość do wyceny o jaką zostałam poproszona to 1000 szt. W późniejszym czasie Zarząd Główny NSZZ FSG nie wystąpił do mnie o ponowną kalkulację na ilość 1600 szt, choć logicznym jest jak Państwo wiecie, że znacznie obniżyłoby to jego cenę. Lecz na jakiej podstawie moja oferta została oceniona za niekorzystną przy ilości 1600 szt.? Nie potrafię odpowiedzieć, gdyż takiej oferty nie składałam – to jest pytanie nie do mnie.

– moja oferta zawierała łączną cenę kompletu okolicznościowego, zawierającego medal, legitymację, oraz pudełko, nie były wyszczególnione jednostkowe ceny poszczególnych artykułów. W jaki więc sposób uznano moją ofertę na wykonanie samego medalu za niekorzystną przy nieznajomości ceny za legitymację oraz reszty? – Również nie potrafię odpowiedzieć… i też nie jest to pytanie bezpośrednio do mnie. Zgodnie z prośbą, uszanowałam decyzję Zarządu Głównego NSZZ FSG i przyjęłam to za fakt bezdyskusyjny.

– o ofertę cenową samych legitymacji dla ilości 1600 szt zostałam poproszona przez Zarząd Główny NSZZ FSG dnia 23 września br. jak również wtedy otrzymałam informację, że „temat medali jest już zamknięty” i nie moja firma będzie ich wykonawcą. Ofertę wysłałam zgodnie z terminem czyli 30 września br. i owszem, opiewała ona na kwotę 10 zł/ brutto za sztukę ale została skalkulowana przy wykonaniu samych legitymacji, bez pozostałych artykułów okolicznościowych. Logicznym jest, co jest w naszej praktyce, że przy komplecie (medal, pudełko, legitymacja, baretka) cena byłaby korzystniejsza, lecz nie zostałam o taką kalkulację poproszona. Nie jest w mojej praktyce narzucanie nieproszonej oferty.

– owszem, oferowana przeze mnie cena, czyli 10 zł brutto za legitymację jest wyższa niż oferta wybranego oferenta, co wynika z upublicznionych dokumentów oraz oferty przedstawionej Zarządowi Oddziałowemu NSZZ FSG przy NwOSG na jego prośbę, jednak podsumowując całość mojej oferty moja cena jednostkowa za komplet (medal, pudełko, legitymacja) już przy ilości 1500szt była znacznie niższa w stosunku do całości i wynosiła 46,74 zł brutto.

– Jakie inne wymogi i z jakiej przyczyny wybrana została oferta przy jednostkowej kwocie 64,07 zł brutto, a z legitymacją 68,37 zł brutto nie potrafię odpowiedzieć, to pytanie też jest nie do mnie a sprawa mnie nie dotyczy. Wszelkie analizy itp. pozostawiam poza mną. Kalkulowałam ceny wg. przesłanej specyfikacji, nie są mi znane żadne inne względy ani przyczyny brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert. Skąd rozbieżność i wygórowana cena wybranego oferenta względem mojej oferty

– również nie mam świadomości. Jako firma jestem oferentem, a nie organem rozpatrującym, więc proszę takie pytania kierować do organów właściwych, nie do mnie. Potwierdzam, że sumując całość mojej oferty jest łącznie niższa o kwotę 34.608 zł niż oferta wybrana i jest to duża kwota ale dlaczego tak się stało – nie jest mi wiadome. Żadne dodatkowe wymogi nie zostały mi przedstawione bezpośrednio jak również wyjaśnienia odrzucenia moje oferty. Zapewniam, że moja oferta przygotowana została zgodnie z przedstawionymi pierwotnymi oczekiwaniami, nie są mi znane żadne inne oczekiwania poza przesłanym projektem graficznym i opisem wymagań produktu końcowego zawartym w pierwszej wersji.

– przy prośbie o przesłanie kalkulacji nie został określony poziom nowoczesności użytych metod czy technologii ani sprecyzowany końcowy poziom zachwytu, jaki ma być osiągnięty. Logicznym jest że od 7 lat wszystkie nasze medale jak również inne produkty wykonujemy zawsze z najwyższą starannością. Moje doświadczenie w tym temacie zaowocowało realizacją kilkudziesięciu projektów na różne okoliczności m.in. dla Zarządów Oddziałowych NSZZ FSG oraz Oddziałów SG. Również medal XXV-lecia NSZZ FSG jest naszej produkcji. Wykonywaliśmy również medale Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP , NSZZ Policjantów oraz wielu Komend Policji, Mazowieckiego ZW ZZS „Florian, dla Państwowej Straży Pożarnej oraz kilku OSP, ZZP Komunikacji Miejskiej RP, Klubu HDK oraz wielu innych organizacji na terenie naszego kraju. Od 3 lat z powodzeniem oraz satysfakcją wykonujemy również medale dla Litewskich oraz Łotewskich służb mundurowych. Każdy medal do tej pory wykonaliśmy z jednakową dla wszystkich najwyższą starannością i z misją zadowolenia odbiorcy, dlatego opinia ZG NSZZ FSG, że inny wybrany wykonawca „stosuje nowoczesne metody oraz specjalne techniki przez co medal z okazji 30-lecia NSZZ FSG będzie zachwycać nie tylko wytrwałością ale i starannością” w moje ocenie nie jest żadnym argumentem wyjaśniającym, a z przykrością stwierdzam, że tylko sugeruje domniemanie przestarzałości używanych technik przez pozostałych oferentów, w tym moją firmę, z czym w zupełności się nie zgadzam i jest opinia niezmiernie krzywdząca.

– to Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG, a nie Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił do mnie o kalkulację na 1500szt kompletu okolicznościowego (medal, pudełko, legitymacja) dlatego też to Zarząd Oddziałowy przedstawił moją ofertę, a nie ja bezpośrednio. Gdybym została poproszona o wycenę dla faktycznych ostatecznie zamówionych ilości oczywiście taką ofertę bym przesłała, gdyż moja współpraca z ZG NSZZFSG do tej pory była owocna, przebiegała w bardzo miłej atmosferze, co również bardzo sobie ceniłam. Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia dla Państwa są wystarczające, gdyż ja z mojej strony uznaję temat za wyczerpany. W natłoku zamówień i pracy uważam, że dalsze wyjaśnienia za zbędne a powyższe za wyczerpujące temat z mojego punktu widzenia. Wszelkie inne wątpliwości proszę wyjaśniać już miedzy sobą na właściwym szczeblu, ze względu na dotychczasową współpracę również apeluję o szacunek w wypowiedziach i niesugerowanie niczego. Przepraszam w imieniu własnym, że tego typu upubliczniane spekulacje i informacje wzbudziły Państwa wątpliwość co do dbałości w wykonywaniu przeze mnie usług oraz rzetelności przygotowywanych ofert cenowych, nie to jest moim zamiarem ani celem mojej wieloletniej pracy. Zapewniam i powtórzę raz jeszcze – nasze produkty przygotowujemy z najwyższej jakości materiałów dla wszystkich jednakowo na najwyższym poziomie, z maksymalną dbałością o szczegóły aby osiągnąć zamierzony poziom Państwa satysfakcji i zadowolenia. O każdego naszego Klienta jednakowo dbamy i chcemy, aby nasze medale jak najlepiej odwzorowywały podniosłość uroczystości, na które je przygotowujemy. Zawsze kieruje nami najwyższa jakość i dążymy tylko do tego, aby naszymi produktami jeszcze bardziej podnieść poziom uczczenia Waszych uroczystości.

Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę i zaufanie, życzę zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie.

Dbajcie o siebie nawzajem.

Alicja Cichawa

Źródło: https://www.facebook.com/alicja.cichawa.12/

Pismo Firmy Nmedia. Kliknij na obrazki aby powiększyć.

navigate_before
navigate_next