Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego

Spotkanie z Bohaterami Powstania Warszawskiego

24 września br. w siedzibie Związku Powstańców Warszawskich przy ul. Długiej w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji obchodów 75 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego z jego Bohaterami.

Podczas spotkania, które otworzył Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG podkreślono wagę bohaterstwa i poświecenia Powstańców Warszawskich.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego kol. Dariusz Brzezicki wręczył medale I klasy 100-lecia Odzyskania Niepodległości nw.:
Pani Halinie Jędrzejewskiej, Pani Jolancie Kolczyńskiej, Panu Zbigniewowi Galperynowi, Panu Eugeniuszowi Tyrajskiemu oraz Panu Jerzemu Substykowi.

Bohaterom Powstania Warszawskiego wręczono również upominki, między innymi obraz przedstawiający inauguracje medalu „Za zasługi dla ZO NSZZ FSG przy NwOSG”, która odbyła się 8 listopada 2018 roku.

Uroczystość przebiegła w przyjacielskiej atmosferze oraz przy wspomnieniach i opowieściach z walk toczonych w 1944 roku.

Na spotkaniu Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego reprezentowała Pani kpt. SG Angelika Nowak.
W spotkaniu wzięła udział Pani Alicja Cichawa reprezentująca firmę Nmedia z Córką Kają oraz zaproszeni goście.

Foto: A. Nowak

navigate_before
navigate_next