Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Łódź Lublinek

Spotkanie Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

W dniu 15 października br. przedstawiciel Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG w Łodzi kol. Katarzyna Nowosielska wzięła udział w spotkaniu roboczym Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych.

Podczas spotkania poruszono kwestie częstotliwości spotkań członków Forum. Ustalono, że spotkania Forum odbywać się będą co kwartał.  Poruszono również bieżące sprawy związane z zadaniami jakie Forum postawiło sobie podczas tegorocznych wyborów.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie poszczególnych zarządów. Spotkanie było bardzo owocne pod względem merytorycznym. Data kolejnego spotkania została ustalona na 16 grudnia 2019 roku.

Tekst: K. Nowosielska

Foto: FZZ