Aktualności ubezpieczeniowe

Specjalny Ogólnopolski Program ubezpieczenia domów i mieszkań

Grupa EKU przy współpracy z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group rozszerzyła zakres oferowanych ubezpieczeń o ,,Specjalny Ogólnopolski Program ubezpieczenia domów i mieszkań’’.

,,Specjalny Ogólnopolski Program ubezpieczenia domów i mieszkań’’

Przygotowany specjalnie dla Państwa program umożliwia ubezpieczenie domów, mieszkań, stałych i ruchomych elementów wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym  na preferencyjnych warunkach. Ochroną ubezpieczenia mogą być objęte również pomieszczenia przynależne takie jak garaż, piwnica, pomieszczenie gospodarcze oraz ogrodzenie. Klient sam decyduje o wyborze sum ubezpieczenia, zakresu i okresu ubezpieczenia oraz częstotliwości opłaty składek, co ma wpływ na wysokość zniżek. Ponadto bezpłatnie włączona jest usługa Home Assistance, czyli interwencja fachowca.

Każde ubezpieczenie jest indywidualnie kalkulowane w zależności od potrzeb Klienta, co przekłada się na konkurencyjne składki.

Ubezpieczenie umożliwia objęcie ochroną domu lub mieszkania Państwa, Państwa rodziców, teściów oraz znajomych. Doceniając wieloletnią współpracę z Państwem pragniemy zaoferować przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania dodatkowo specjalną zniżkę pracowniczą.

Przy tworzeniu programu pragniemy maksymalnie uprościć zawieranie ubezpieczeń. W związku z tym w celu uzyskania oferty wystarczy telefonicznie lub drogą mailową podać następujące informacje:

-adres ubezpieczonego mienia

-rodzaj ubezpieczonego mienia (dom, mieszkanie, ruchomości, garaż, ogrodzenie itp).

– sumy ubezpieczenia poszczególnych elementów

Po wysłaniu oferty i uzyskaniu akceptacji Ubezpieczonego bezpośrednio z systemu zostanie wystawiona polisa, którą niezwłocznie wyślemy do Ubezpieczonego w celu opłacenia składki.

UBEZPIECZENIA DOMÓW/MIESZKAŃ – PAKIET BEZPIECZNY DOM

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dot. ubezpieczenia mieszkań i domów:

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny wraz ze stałymi elementami

Mienie ruchome w budynku lub lokalu mieszkalnym, w piwnicy, garażu

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym na terenie RP

Home Assistance

Główne zalety programu ubezpieczenia:

– szeroki zakres ubezpieczenia

– ubezpieczenie zawierane na wniosko-polisie bez wypełniania wniosku (brak dodatkowych formalności)

atrakcyjna cena z opcją opłaty składki w ratach

– możliwość zawarcia ubezpieczenia na 2 lub 3 lata

– automatyczne potwierdzenie cesji na bank

 Przykładowa wysokość składek pakietowych:

Składki podane w tabeli ulegają zmniejszeniu, jeżeli Klient posiada dodatkowe zabezpieczenia mienia.

Oferta ubezpieczenia została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Bezpieczny Dom w InterRisk” zatwierdzonych uchwałą nr 112/2012 Zarządu InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z dnia 20.11.2012

Niniejsza propozycja może być rozszerzona o ofertę ubezpieczenia domów w budowie, przebudowie, wynajmu lokalu. W takich przypadkach prosimy o kontakt z naszym biurem.

Kontakt do osób obsługujących:

Małgorzata Śmigiera-Gackowska

malgorzata.smigiera@ekupartner.pl

tel. 22 622 12 01 ; 883379600

Adres biura: Al. Jerozolimskie 47/13,

00-697 Warszawa