Aktualności Z prasy i mediów

Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego

– Interes polityczny Łukaszenki jest taki: zdestabilizować sytuację w Polsce i na Litwie, czyli w tych państwach, gdzie białoruska opozycja, uchodźcy białoruscy znajdują schronienie. Ale również zdestabilizować sytuację w całej Unii Europejskiej. To jest oczywiste dla każdego europejskiego, poważnego polityka – powiedział minister Mariusz Kamiński w Sejmie. Posłowie zajmowali się dziś (30 września br.) rozpatrzeniem wniosku Prezydenta RP w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Sejm w głosowaniu przychylił się do wniosku Prezydenta.

Podczas sejmowej debaty nad wnioskiem Prezydenta minister Mariusz Kamiński podkreślił, że obowiązkiem rządu jest przedstawianie potencjalnych zagrożeń, jakie wiążą się z masową, nielegalną migracją na teren naszego kraju.

 Jest rzeczą oczywistą, że musimy badać, kto do nas trafi – część z tych ludzi nie ma żadnych dokumentów, część ma fałszywe dowody tożsamości

– podkreślił szef MSWiA.

W kontekście obozowiska, jakie utworzyli imigranci na wysokości miejscowości Usnarz Górny, minister Mariusz Kamiński przekazał, że we wrześniu bieżącego roku na terenie Białorusi przebywała delegacja UNHCR. – Przekazali nam taką informację, że cała ta trzydziestka to obywatele Afganistanu, którzy od kilku lat przebywają legalnie w Rosji. Większość z nich mieszkała w ostatnich latach w okolicach Uralu. Tam pracowali, tam żyli – podkreślił.

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji powiedział także w Sejmie, że obecnie trwają prace nad tym, żeby polska granica wschodnia już nigdy nie była używana do żadnych manipulacji.

Będzie to nie tylko bariera fizyczna, niezwykle solidna, ale także nowoczesna elektronika i sprzęt. Będzie to nowoczesna granica nie do przejścia. Będziemy działali i obywatele Polscy nie będą już nigdy pod taką presją

– zapowiedział.

Stan wyjątkowy zostanie przedłużony o 60 dni
28 września br. Rada Ministrów wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, wprowadzonego rozporządzeniem Prezydenta RP z 2 września br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć czas trwania stanu wyjątkowego. Zgodnie z Konstytucją RP, przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni. Rozporządzenie w tej sprawie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw RP.

Stan wyjątkowy dotyczy części przygranicznej dwóch województw: podlaskiego i lubelskiego. Obszar ten obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/sejm-wyrazil-zgode-na-przedluzenie-stanu-wyjatkowego?
Foto: Rafał Zambrzycki / Kancelaria Sejmu