Opinie prawne

Sąd Najwyższy przychylił się do wniosku związków zawodowych

Sąd Najwyższy 21.11.2012 r. podjął uchwałę, z której wynika, że pracodawca musi konsultować ze związkami zawodowymi chęć zwolnienia pracownika z zakładu pracy.

Pracodawca jako administrator danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może tylko gromadzić te dane, które są potrzebne do rozwiązania umowy o pracę.

Nie udzielenie przez organizację związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających z ochrony żądanych przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy ( art.30 ust.2 (1) ustawy o związkach zawodowych, art.23 ust.2 pkt.2 i art.26 ust.1 pkt.2 ustawy o ochronie danych osobowych).

Celem przepisu o informowaniu pracodawcy ma być uzyskanie informacji o tych pracownikach, którzy podlegają ochronie ze strony zakładowej organizacji związkowej w związku z zamiarem dokonania określonych czynności prawnych, takich m.in. jak wypowiedzenie

Sąd Najwyższy odniósł się do zmiany interpretacji art 30 ust.2(1) Art. 30.
2(1). W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o
pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników.

Sąd Najwyższy dokonał zmiany interpretacji poniższego przepisu gdzie pracodawca może tylko  pozyskiwać tylko niezbędne informacje, które są niezbędne dla realizacji określonego celu. Celem przepisu o informowaniu pracodawcy ma być uzyskanie informacji o tych pracownikach, którzy podlegają ochronie ze strony zakładowej organizacji związkowej w związku z zamiarem dokonania określonych czynności prawnych, takich jak np. wypowiedzenie umowy, ale nie tylko.

Art. 30.

2(1). W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy

zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową,

pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o

pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie

tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników.

źródło: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-pracodawca-moze-pytac-zwiazki-tylko-o-konkretne-osoby-chronione