Aktualności Z prasy i mediów

Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SG

Zamieszczamy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej(Dz.U. z 2019 r. poz. 242)

Poniższe Rozporządzenie to efekt porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze związkami zawodowymi służb mundurowych zawartego w listopadzie 2018′

Teraz czas na płatne nadgodziny i zmianę ustawy emerytalnej służb mundurowych tj. usunięcie obowiązku ukończenia 55 la życia aby uzyskać uprawnienie do emerytury.

sdr

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Data ogłoszenia:
2019-02-07
Data wydania:
2019-02-01
Data wejścia w życie:
2019-02-08
Organ wydający:
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI