Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego

Robert Lis – oświadczenie w związku z atakiem farmy troli

Wobec nasilających się ataków troli, skupionych wokół profilu facebookowego „NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej”, szkalujących moją osobę, jako Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ przy Nadwiślańskim Oddziale SG, oświadczam:

Pod wpisem z dnia 10.09.2019 roku na wspomnianym profilu, dotyczącym posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG pojawiły się komentarze autorstwa następujących użytkowników

„Jan Nowak”

„Maryśka Szczera”

„Dariusz Żabiński”.

Dwie pierwsze osoby są użytkownikami anonimowymi.

„Jan Nowak”

Sugeruje on we wpisie, że jest „zbuntowanym” związkowcem, zrzeszonym w ogniwach podległych ZO przy NwOSG. Osoba o takich personaliach nie figuruje na liście członków NSZZ FSG w zarządzanej przeze mnie organizacji oddziałowej.

Wyżej wymieniony insynuuje, że jako Przewodniczący Zarządu Oddziałowego dopuszczam się marnotrawstwa związkowych pieniędzy albo co najmniej na nie przyzwalam. Ponadto osoba ta podaje, że członkowie ZO zamiast pracować na rzecz Związku i zrzeszonych w nim funkcjonariuszy, zabawiają się w lokalach z wyszynkiem.

Informuję, że wszystkie decyzje ZO i podejmowane przez niego działania są po pierwsze legalne, a po drugie – JAWNE. Na każde życzenie uprawnionego członka związku, sformułowane z zachowaniem wymogów przewidzianych Statutem, Zarząd Oddziałowy przedstawi dokumenty związane z każdą podjętą decyzją i poniesionym wydatkiem. Przy zastrzeżeniu, że na przeszkodzie nie staną przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i innych danych wrażliwych.

Jedną z głównych zasad, przyświecających działalności Zarządu Oddziałowego, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, jest transparentność. Aby jej dochować, nie potrzebuję odwoływać się do zapisów w ustawie o informacji publicznej, określającej kryteria „reprezentatywności” organizacji, bez spełnienia których podmiot może czuć się zwolniony z rygorów tej ustawy.

Transparentność, to imperatyw etyczny, a nie kruczek prawny, którym można dowolnie szermować, aby ukryć przed członkami związku niecne uczynki funkcyjnych działaczy.

Co się tyczy działań na rzecz funkcjonariuszy, podaję trzy przykłady z ostatnich kilku miesięcy – psie emerytury, dodatek stołeczny, ubezpieczenia samochodowe. Każda z tych inicjatyw pochodzi z organizacji związkowej Nadwiślańskiego Oddziału SG, przy biernej lub niechętnej postawie Zarządu Głównego.

„Maryśka Szczera”

Najprawdopodobniej użytkownik płci męskiej, ukrywający się za damską zasłonką, regularnie publikuje komentarze na wspomnianym profilu. Są to na ogół hymny pochwalne na cześć Prezydium Zarządu Głównego. Wypowiedzi tej osoby nie są wolne od niestosownych epitetów, na których użycie nie miałaby odwagi pod własnym imieniem i nazwiskiem.

Czyli nie mamy tu do czynienia z ukrywaniem się ze względu na obawę przed represjami za prezentację własnych, niezależnych poglądów, ale ze wstydu za wypowiedzi dyskwalifikujące autora z grona osób zasługujących na szacunek.

„Maryśka Szczera” w swym komentarzu określa mnie mianem „chytry”, nawiązującym albo do mojego nazwiska, albo do usposobienia, które usiłuje mi przypisać. W jednym i drugim wariancie, pod własnym nazwiskiem autor nie byłby już tak odważny w okazywaniu poczucia humoru.

W wypowiedzi tej osoby znalazło się pytanie, dlaczego jako członek Zarządu Głównego nie wziąłem udziału w jego posiedzeniu. Otóż tego samego dnia przewodniczyłem obradom Zarządu Oddziałowego, których nie mogłem ani przesunąć w czasie, ani opuścić. Wymagał tego szacunek do zaproszonych osób, a także powaga zagadnień umieszczonych w porządku obrad. Na posiedzenie został zaproszony między innymi Komendant Nadwiślańskiego OSG, z którym omówiono wiele istotnych spraw z zakresu współpracy między stroną służbową i związkową.

Termin posiedzenia Zarządu Oddziałowego został ustalony dwa tygodnie przed tym, nim przewodniczący Kolasa poinformował o terminie posiedzenia Zarządu Głównego.

Jeśli chodzi o użytkownika zasłaniającego się pseudonimem „Maryśka Szczera”, należy nadmienić, że w przestrzeni publicznej pojawiły się przesłanki, które zdają się wskazywać, iż ów pseudonim należy do jednego z prominentnych działaczy NSZZ FSG z południowej Polski.

Trzeci użytkownik, to Dariusz Żabiński.

Major Straży Granicznej, Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Do niedawna ta osoba aktywnie udzielała się na facebookowej grupie ZO przy NwOSG, czyli na profilu firmowanym przez zarząd, któremu przewodniczę.

Na początku sierpnia 2019 roku pan Żabiński został z grupy usunięty, ponieważ jego zachowanie nosiło wszelkie znamiona trolingu internetowego. Bez względu na to, czego dotyczył komentowany wątek, osoba ta umieszczała wypowiedzi absolutnie pozbawione związku z meritum, nacechowane złośliwością i sprowadzające się do zaczepek osobistych. Niemal natychmiast zmieniało to merytoryczną dyskusję w personalne przepychanki, w których pan Żabiński sycił się uwagą, poświęcaną mu przez innych internautów.

Jeśli według pana Żabińskiego, takie zachowanie przystoi oficerowi starszemu, piastującemu eksponowane stanowisko funkcyjne w Związku, to już jest jego sprawa. Ja, będąc administratorem publicznego profilu, funkcjonującego z upoważnienia kierowanej przeze mnie organizacji oddziałowej, nie zamierzam tolerować tego rodzaju sytuacji.

W wypowiedziach wyżej wymienionych osób, to znaczy dwóch anonimowych internetowych troli i pana Żabińskiego, który posuwał się do praktyk o znamionach trolingu, pojawia się wątek obecności emerytowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej w szeregach NSZZ FSG. W związku z tym przypominam, że Statut naszego Związku nie rozróżnia funkcjonariuszy służby czynnej, rezerwy i stanu spoczynku w kontekście przynależności związkowej i przysługującej z tego tytułu ochrony prawnej.

To wszystko, co miałem do zakomunikowania anonimowym trolom i skompromitowanym pieniaczom, usiłującym stworzyć pozory masowego charakteru krytyki pod adresem mojej osoby i kierowanej przeze mnie oddziałowej organizacji związkowej. Namnażanie fikcyjnych tożsamości internetowych, pod których maską wypisuje się insynuacje, obelgi i kłamstwa, świadczy wyłącznie o prymitywizmie inicjatorów tego procederu.

 

Przewodniczący

Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG

przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

Robert Lis

 

Foto: Internet

 

Komentarze na oficjalnej stronie fb – ZG NSZZ FSG, link do wpisu

[Kliknij na obrazek, aby zobaczyć całość; nawigacja za pomocą strzałek bocznych].

navigate_before
navigate_next