Aktualności

Pozew zbiorowy w sprawie braku waloryzacji naszych uposażeń – walczymy dalej

Szanowni Państwo pragnę poinformować, że w dniu 23.12.2015 złożyliśmy w imieniu ZZ SG zażalenie do Sądu Apelacyjnego na wyrok pierwszej instancji Sądu Okręgowego.

Sprawa pozwu zbiorowego jest w toku czekamy na rozpatrzenie zażalenia i informacje z sądu. Sąd zażalenia rozpatruje na posiedzeniach niejawnych, więc pozostaje nam cierpliwie czekać na rozstrzygnięcie.

W Państwa pozwie jak wcześniej pisałem może zaistnieć analogia do pozwu ZZ Służby Więziennej, czyli jest duża szansa na pozytywne rozpatrzenie zażalenia i powrót sprawy do Sądu Okręgowego celem ponownego rozpatrzenia czy może to być pozew zbiorowy czy nie.

Ostania ważna informacja czekamy również cały czas na informacje czy sąd apelacyjny przychyli się pozytywnie do zwolnienia z kosztu zażalenia, który wynosi 30 zł od osoby.

Wszelkie informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

    Z poważaniem

    Jarosław Sędzik

    Członek Zarządu

    Dyrektor Generalny CEO