Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Bydgoszcz

Powstanie FZZ SM Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 11 września 2018 roku w siedzibie  Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie w związku z planowanym założeniem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ZW NSZZ Policjantów, ZO NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, ZZS Strażaków “Florian”, ZO NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej, OZZ Krajowej Administracji Skarbowej oraz ZW NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Rozmowy dotyczyły potrzeby założenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która skonsoliduje Służby Mundurowe naszego województwa w dążeniu do poprawy warunków służby.  W czasie spotkania omówiono temat wyjazdu na manifestacje do Warszawy w dniu 02 października 2018 roku. W związku z tym proszę o kontakt z Zarządem Terenowym NSZZ FSG w Bydgoszczy, ponieważ jedziemy autobusem razem z Kolegami z Służby Więziennej.

Na zebraniu Zarząd Oddziałowy reprezentował Kolega Tomasz Giedź z ZT NSZZ FSG przy PSG w Bydgoszczy.

Wkrótce planowane jest kolejne spotkanie po którym prawdopodobnie ogłosimy powstanie FZZ SM.

Tekst: TG