Aktualności Zarządu Oddziałowego

Posiedzenie ZO NSZZ FSG przy NwOSG oraz spotkanie opłatkowe

W dniach 11-12 grudnia w OKS Otwock odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziałowego w 2018 r. W czasie którego podsumowano dotychczasowe prace oraz przedstawiono kroki jakie podjęto w celu wprowadzenia do rozporządzenia finansowego SG zapisu o “dodatku stołecznym”. Na podstawie przegłosowanej uchwały Zarząd postanowił również skierować do Komendanta Głównego SG kolejną prośbę w której zawarto rozwiązanie umożliwiające zwrot kosztów leczenia oraz opieki weterynaryjnej poniesionych przez opiekunów psów służbowych wycofanych ze służby (treść będzie podana w następnym artykule). Po zakończeniu oficjalnych obrad odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczął Kapelan NwOSG ksiądz ppłk SG Ryszard Preuss od poświęcenia opłatków i wspólnego odśpiewania kolędy. Uczestnicy złożyli sobie świąteczne życzenia i skosztowali wigilijnych potraw przygotowanych przez OKS w Otwocku.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzej Rytwiński, Komendant Placówki SG w Mielniku ppor. SG Piotr Bazyluk, Wiceprzewodniczący ZG NSZZP kol. Dariusz Brzezicki i kol. Rafał Kruk, Przewodniczący Mazowieckiego ZW ZZS „Florian” kol. Dariusz Łazarczyk, Przedstawiciele ZW NSZZP w Radomiu kol. Robert Król i kol. Aneta Pawlińska, Przewodniczący ZO NSZZ przy KGSG kol. Paweł Wysocki, Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy KGSG kol. Marcin Dmitruk, Przewodniczący ZT NSZZ FSG przy PSG w Mielniku kol. Jarosław Szymański, kol. Marek Ziniewicz Podlaski OSG, Pan Piotr Kumięga Prezes EKU, Pan Adam Drążkiewicz Allianz, Pan Radosław Grzęda EKU, Pani Alicja Cichawa Nmedia, Pani Karolina Gałecka Dream Finance, Pan Tomasz Kotlimowski iDirect oraz kol. Zbigniew Głodowski.

navigate_before
navigate_next