Aktualności Zarządu Oddziałowego

Posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG

Kolejne w tym roku posiedzenie naszego zarządu odbyło się w dniu 16 września 2023 roku w Józefowie.

W porządku obrad znalazły się:

1. Rutynowe omówienie bieżących bolączek środowiska zawodowego

2. Omówienie problemów poruszanych podczas posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG, które odbyło się online w dniu 14 września br.

3. Ocena projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie dodatku granicznego
Uważamy, że na lotniskach bardzo mała liczba funkcjonariuszy może liczyć na dodatek graniczny. Jest to kropla w morzu potrzeb.
Będziemy dalej zabiegać o jego rozszerzenie na wszystkich funkcjonariuszy wykonujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, w tym na strażników z komórek wsparcia.

4. Zobowiązanie
Zarząd Oddziałowy będzie dalej podejmował starania prowadzące do wprowadzenia dodatku dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodkach dla cudzoziemców.

5. Pomoc i wsparcie
Stały punkt porządku obrad, to przegląd działań związanych z kultywowaniem tradycji, opieką nad seniorami i wsparciem dla Naszych w Potrzebie. Zarząd regularnie podejmuje działania pomocowe na rzecz funkcjonariuszy zmagających się z ciężkimi schorzeniami, wspieramy rodziny, organizujemy zrzutki i licytacje. Stale utrzymujemy troskliwy kontakt z kombatantami i dbamy o miejsca pamięci.

W dniach 22-27 września nasi wolontariusze brali udział w programie Wspólnie dla przodków 2023. W ramach programu kontynuowano prace porządkowe na polskim cmentarzu w Warężu na Ukrainie.

Wspólnie z IHRC z okazji święta muzułmańskiego Kurban Bajran uczestniczył w programie wolontariackim dla mieszkających w Polsce rodzin muzułmańskich.

6. Krwiodawstwo
W trakcie Akcji, zorganizowanej 11 września br. w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału SG, zebrano prawie 10,5 litra krwi. Cenny Dar przekazało 23 honorowych krwiodawców.

7. Karta Ratownicza w pojeździe
ZO NSZZ FSG przy NwOSG wspólnie z Wydziałem Transportu NwOSG przystąpił do programu, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników naszego oddziału.

8. Zniżki, bonusy, ułatwienia
Dokonano aktualnego przeglądu programów i zniżek dla związkowców, zrzeszonych w ogniwach terenowych podległych naszej organizacji.
Najnowsza oferta:
rabaty do 15% na pobyt w w Domu Wypoczynkowym Rubin, 10% zniżki na pobyt w Apartamentach pod Górką w Gołdapi, 10% zniżki i bonusy edukacyjne na na korzystanie z różnych form zajęć na pięciu uczelniach, 20% rabatu na wejściówki do Parku Rozrywki Kosmiczne Ranczo, rabat na wejściówki do Parku Miniatur Zabytków Podlasia w Hajnówce, Hurtownia Materiałów Elektrycznych „Eltech” z Radomia oferuje rabat na zakupy w sklepie do 60% oraz Firma Janas do 15% na na sprzęt komputerowy i do monitoringu.

9. Uchwały
Podjęto szereg uchwał z zakresu statutowej działalności Zarządu.

10. Podziękowania
W dniu 25 lipca br. ZO NSZZ FSG przy NwOSG otrzymał podziękowania od Komendanta Miejskiego w Radomiu za działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Kolejne posiedzenie Zarządu Oddziałowego odbędzie się w grudniu br.

Foto: K. Nowosielska