Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego

Posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

Zobowiązanie o współpracy – dwa związki, jeden cel: dobro funkcjonariuszy.

W dniach 25-26 czerwca w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku, odbyło się posiedzenie naszego Zarządu.

W części sprawozdawczej omówiono założenia i przebieg akcji „Obserwowany zanim wybrany”, skierowanej do polityków rywalizujących w wyborach prezydenckich. Kandydatom przedłożyliśmy trzy zagadnienia, spośród wielu, które trapią od lat środowisko zawodowe formacji mundurowych.

Pierwsze, to osławiony artykuł 15a, na mocy którego mundurowym przyjętym po 1.01.1999 r. nie wlicza się do wysługi emerytalnej okresu wypracowanego w cywilu.

Drugie zagadnienie, to ubezpieczenia pojazdów. Strona służbowa obarcza tym funkcjonariuszy. W efekcie funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe na przykład w pościgu za przestępcami. Resort nie ubezpiecza pojazdów służbowych, bo „to się nie opłaca”. My zapytaliśmy retorycznie, co będzie, gdy to funkcjonariusze uznają, że im się nie opłaca ścigać bandytów.

Trzeci problem, to „psie emerytury”. 300 złotych miesięcznie załatwiłoby sprawę. Chodzi o świadczenie na psa, który zakończył służbę, wypłacane jego opiekunowi – niemal zawsze jego wcześniejszemu przewodnikowi. Karmę funkcjonariusz kupuje z własnej kieszeni, z której pokrywa również koszty leczenia spracowanego czworonoga.

Te psy nie obchodzą już przełożonych. Wymawiają się brakiem podstaw prawnych, albo udają dobrą wolę, rzekomo czekając na mityczną ustawę. A rocznie w skali formacji mowa jest o równowartości jednego radiowozu – poniżej 100 tysięcy PLN.

http://zonadwislanski.pl/obserwowany-zanim-wybrany-mundurowi-rozliczaja-kandydatow-na-prezydenta-rp/

W tej części posiedzenia dokonano również przeglądu efektów działań, podjętych przez Zarząd w okresie alertu pandemicznego.

Dla zapewnienia efektywnego wsparcia jednostek liniowych w konstruktywnym kontakcie ze stroną służbową, powołano ZWA, czyli Zespół Wsparcia „Antywirus”.

Struktura Zespołu oparta była na podziale organizacyjnym związkowych ogniw terenowych. Opublikowaliśmy wykaz osób, które w każdej z placówek były wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń o bieżącym zapotrzebowaniu i lukach w organizacji służby. Wykaz zawierał dane kontaktowe.

W ramach tego formatu podjęliśmy uzgodnienia z przełożonymi. Zostały obniżone lub zabudowane otwory w szybach kabin kontrolerskich, uzupełniane były środki ochrony osobistej, wyszukiwaliśmy firmy, w których można było te środki zakupić. Zarząd podejmował interwencje w sprawie poprawy warunków służby podczas oddelegowania funkcjonariuszy na zachodnią granicę.

Dzięki współdziałaniu w ramach ZWA, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG otrzymał związkowe zaopatrzenie o wartości kilku tysięcy złotych, przy czym bardziej niż kwota, istotny był czas. Te środki napływały niezwłocznie.

Ponadto staraliśmy się podnosić morale funkcjonariuszy. Wdrożyliśmy akcję “Trzymandero”, przedstawiając w mediach społecznościowych fotografie ze służby na granicy, często wspólnej z przedstawicielami pozostałych formacji. Prezentowaliśmy wykonane przez dzieci rysunki o Bohaterach z SG, a także zaproponowaliśmy konkurs literacki. 

http://zonadwislanski.pl/zagrozenie-koronawirusem-powolalismy-zespol-wsparcia-antywirus-zwa/

W części bieżącej poruszono temat motywacyjnego świadczenia dla funkcjonariuszy, którzy osiągnęli wysoki pułap wysługi.

Obecnie strona służbowa proponuje, aby taki dodatek przysługiwał osobom ze stażem od 25 lat w górę.

Uczestnicy dyskusji ocenili tę propozycję krytycznie, wskazując, że nierzadko beneficjentami świadczenia będą osoby nie tyle doświadczone, co po prostu zasiedziałe na swoich stanowiskach, o wątpliwych walorach efektywności.

Alternatywnie sformułowano postulat, aby dodatkiem motywacyjnym objąć funkcjonariuszy, którzy osiągnęli próg 15 lat wysługi. Wysunięto argument, że to właśnie ta grupa stanowi najbardziej wartościowy segment składu osobowego, ponieważ łączy nabyte już niemałe doświadczenie z nadal pokaźną energią i gotowością do angażowania się w realizację nawet najtrudniejszych zadań.

Na posiedzeniu gościliśmy Przewodniczącego NSZZ Solidarność Straży Granicznej, Kolegę Tomasza Mickiewicza. Przyjęliśmy zobowiązanie o współpracy dla dobra funkcjonariuszy.

Na zebraniu głos zabrał również Kolega Dariusz Brzezicki, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa mazowieckiego, który przekazał informację z przebiegu posiedzenia Zarządu Głównego NSZZP.

Panowie Radosław Grzęda i Marcin Kowalik, reprezentujący firmę „WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi” omówili wdrożoną w naszym Oddziale ofertę ubezpieczeń na życie i OC.

W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Kolega Dariusz Łazarczyk.

Honorowym gościem była Pani Alicja Cichawa, reprezentująca zaprzyjaźnioną wytwórnię sprzętu i akcesoriów promocyjnych „Nmedia”. 

Posiedzenie ZO odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Foto: ZO NSZZ FSG przy NwOSG

navigate_before
navigate_next