Pisma FZZ SM

Pismo do Ministra Cichockiego w sprawie zwonień lekarskich

20 sierpnia 2012 r. przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych negatywnie ocenili w piśmie do Ministra Cichockiego  założenia zmian w zakresie zwolnień lekarskich (L4).

Według oceny Federacji ZZ SM niedopuszczalne jest porównywanie pracy ze służbą i wnioskowanie o stosowanie jednakowych rozwiązań tylko w zakresie odpłatności za przebywanie na zwolnieniach lekarskich.

Pismo do pobrania ( F-26/2012)