Z prasy i mediów

Pikieta służb mundurowych w Warszawie

W dniu 08.10.2015 r. odbyła się pikieta związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych przed Sejmem RP w Warszawie, w której uczestniczyli przedstawiciele z OOZ NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG

Przyczynami protestu było m.in. zamrożenie płac funkcjonariuszy i pracowników od 2010 r., brak gwarancji “satysfakcjonujących” podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników od stycznia 2016 r. oraz brak nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych. Funkcjonariusze w trakcie pikiety domagali się również zapewnienia środków na dodatkowe etaty w poszczególnych służbach z uwagi na międzynarodową sytuację związaną z migracją cudzoziemców mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Związkowy komitet protestacyjny skierował do premier Ewy Kopacz wniosek o natychmiastowe zwiększenie budżetu służb mundurowych. Zwrócił się także do klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu na 2016 r. w zakresie zwiększenia wydatków na służby mundurowe.

W pikiecie uczestniczyło ponad 1000 osób reprezentujących związki zawodowe Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, BOR-u, Służby Więziennej oraz Służby Celnej.

Oddziałową Organizację Związkową NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG w Warszawie reprezentowali funkcjonariusze SG na czele z Przewodniczącym OZZ NSZZ FSG przy NwOSG Robertem Lisem.

W trakcie pikiety pod Sejmem RP odegrano hymn państwowy, odczytano rotę ślubowania i uczczono minutą ciszy funkcjonariuszy poległych na służbie.

Pikieta poprzedzona była akcją związaną z ustawieniem Miasteczka namiotowego przed Sejmem, które funkcjonowało już od 5 października. W ramach tego Miasteczka przedstawiciele OOZ NSZZ FSG przy NwOSG oraz z Terenowych Organizacji Związkowych podległych zarządowi oddziałowemu brali czynnie udział.

Rzecznik Prasowy

OOZ NSZZ FSG przy NwOSG

Łukasz ZAJĄC

{gallery}/aktualnosci/organizacja-oddzialowa/pikieta-pazdziernik-2015{/gallery}