Aktualności Zarządu Oddziałowego

Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2013 rok uwzględnia podwyżki dla Straży Granicznej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

Porządek dzienny
24. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 października 2012 r.

w dniu 23 października 2012 r. przedstawiono pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755)

W planie projektu budżetu na 2013 r. przewidziano skutki tegorocznych podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Więziennej.

Link do strony w projekcie budżetu na 2013 rok, dotyczący skutków podwyżki dla Straży Granicznej także w 2013 roku.