Opinie prawne

Opinia prawna

Czy Straż Graniczna jako podmiot – odpowiedzialny za oddelegowanie funkcjonariusz do odbycia podróży zagranicznej – ma prawo do ograniczenia środków finansowych w przypadku jeśli podmiot zapraszający tj. Agencja Frontex wprowadza limity i ograniczenia w refundacji takiej podróży służbowej?

Opinia prawna w PDF