Aktualności ZT przy Komendzie NwOSG

Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji.

W dniu 14 listopada 2012 r. funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji.

Zawody Strzeleckie odbyły się na krytej strzelnicy Komendy Głównej Policji. Organizatorem imprezy było Centralne Biuro Śledcze KGP, Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Operacji Antyterrorystycznych, Region IPA CBŚ i  Zespół Szkolenia Strzeleckiego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Uroczyście otworzył je Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Wszyscy uczestnicy zawodów brali udział w dwóch konkurencjach: strzelaniu dokładnym
i strzelaniu szybkim. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Na podium stanęli także funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu (II miejsce)
i Szkoły Policji w Słupsku (III miejsce). W klasyfikacji indywidualnej mężczyzn najlepszym okazał się Hubert Kowalik z CSP w Legionowie, w kobiecych zawodach zwyciężyła Agnieszka Pawłowska z KWP w Poznaniu.
Celem zawodów strzeleckich było doskonalenie umiejętności strzeleckich jak również wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Drużyny biorące udział w zawodach:
Policja, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna.