Z prasy i mediów

NSZZ FSG na nadzwyczajnym Kongresie Forum Związków Zawodowych

Przewodniczący OOZ NSZZ FSG przy NwOSG Robert Lis uczestniczył w Nadzwyczajnym Kongresie FZZ.

Przewodniczący Robert Lis udzielił poparcia Dorocie Gardias. Przedstawiciele Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej na grudniowym posiedzeniu Zarządu Województwa pomorskiego Forum Związków Zawodowych również zadeklarowali swoje poparcie dla Doroty Gardias.

“(…)Dorota Gardias przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w latach 2005-2011. Przedstawicielka z ramienia FZZ w EKES wybrana na Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych.

Wybory odbyły się 21 grudnia 2015 r. na Nadzwyczajnym Kongresie FZZ zwołanym po tragicznej śmierci Przewodniczącego FZZ Tadeusza Chwałki w dniu 11 listopada 2015 r.

Nowa Przewodnicząca w swoim wystąpieniu programowym przypomniała o dziedzictwie Forum. Zaznaczyła, że jest to organizacja złożona z przedstawicieli różnych grup zawodowych i interesy ich wszystkich muszą być należycie reprezentowane.

Podkreśliła, że na najbliższy okres szczególnie ważna jest zmiana statutu związku, a w nim nowy sposób myślenia o jego strukturze, dostosowanie do wyzwań europejskich.

W opinii Doroty Gardias należy zadbać o wzmocnienie pozycji Forum, także w zakresie marketingu politycznego tak, „by głos naszej centrali był wyrazisty i słyszalny”.

„Trzeba przełamać stereotypy także dlatego, by zmienił się sposób postrzegania Forum. Do tego potrzebny jest także aktywny udział związku w mediach, w tym społecznościowych, aktywna działalność w dialogu społecznym oraz działanie w strukturach międzynarodowych, w tym w EKZZ. Wskazała przy tym na swój dotychczasowy dorobek w tym Komitecie, do którego jest desygnowana przez Forum.

Nowa Przewodnicząca mówiła także o konieczności dbałości o finanse Forum, również w województwach.

Podkreśliła apolitczność Forum Związków Zawodowych określając ją jako „cnotę, której nie można stracić”. W opinii nowej Przewodniczącej, „bycie przybudówką partii politycznej powoduje, że związek staje się tanim folwarkiem do zbierania głosów wyborczych”.

„Ma wygrać silny charakter, kompetencje, zdolność do porozumienia, To musi być święto ludzi odważnych do mówienia prawdy, nie zachowanie bezrefleksyjnego status quo” – podsumowała Dorota Gardias.(…)”

Anna Grabowska

źródło: fzz.org.pl

{gallery}/aktualnosci/inne/fzz-grudzien-2015{/gallery}