Aktualności Z prasy i mediów

Nowi funkcjonariusze NwOSG złożyli uroczyste ślubowanie

8 stycznia 2021 roku w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zgodnie z wymogami sanitarnymi w uroczystości mogła wziąć jedynie ograniczona liczba osób.

Czterech nowych funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego złożyło ślubowanie przed Zastępcą Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Dariuszem Lutyńskim.W swoim wystąpieniu komendant pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia ważnej i odpowiedzialnej decyzji oraz wyraził nadzieję, że złożone ślubowanie stanie się dla nich symbolem najwyższych wartości, a także zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej ojczyzny.

Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej.

Z kolei błogosławieństwa na nową drogę zawodową udzielił im kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss.

Od przyszłego tygodnia funkcjonariusze wyjadą na szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie podoficerskie do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Po powrocie rozpoczną służbę w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

Przypominamy, że cały czas trwa nabór do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Szczegółowe informacje, dotyczące rekrutacji do naszego oddziału można znaleźć tutaj.

Źródło: https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/40133,Zlozyli-uroczyste-slubowanie.html

Foto: NwOSG

navigate_before
navigate_next