Aktualności ZT przy PSG Łódź Lublinek

Możliwa manifestacja na terenie woj. łódzkiego w ramach akcji protestacyjnej przeciwko działaniom Rządu RP łamiącego prawo.

INFORMACJA

Forum Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Łódzkiego na zebraniu roboczym w dniu 25 czerwca 2013r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustaliło, że  podjęte zostaną działania zmierzające do przeprowadzenia na terenie woj. łódzkiego manifestacji w ramach  akcji protestacyjnej przeciwko działaniom Rządu RP łamiącego prawo.

    Zwracamy się z prośbą do funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz PSG w Bydgoszczy, Kielcach, Warszawie-Okęcie i Warszawie-Modlin o wsparcie i udział w planowanej manifestacji.  

    uchwała nr 1/06/2013 Prezydium Zarządu Województwa Łodzkiego Forum Związków Zawodowych z dnia 18.06.2013 do pobrania w PDF

 p.o Przewodniczący TOZ przy PSG Łódź Janusz Lasota